RUSKO – 2 stipendijní místa na základě mezinárodních smluv pro studenty VŠE v LS 2018

Rozpis kvót pro VŠE na rok 2017/2018:

Pro příští akademický rok MŠMT přidělilo VŠE 2 stipendijní místa pro studenty do Ruska na základě mezinárodní smlouvy. Oddělení zahraničních styků tímto vyhlašuje výběrové řízení na dva studijní jednosemestrální pobyty (5 měsíců) v Ruské federaci v letním semestru 2018.

Kdo se může přihlásit:

  1. student v 5. a vyšším semestru bakalářského studia nebo v 1. či 2. semestru navazujícího magisterského stupně studia
  2. student, který v navazujícím magisterském stupni studia nebyl dosud vyslán na studijní pobyt do zahraničí financovaný či zprostředkovaný VŠE
  3. pouze studenti se státním občanstvím České republiky (vzhledem k tomu, že jde o nabídku v rámci mezinárodní smlouvy)

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v InSIS (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).

Přihlášky budou otevřeny od pátku 30. 9. 2016 do uzávěrky přihlášek, která je 13. 10. 2016 v 11:00.

Před uplynutím termínu uzávěrky nutno vytištěnou přihlášku ODEVZDAT spolu s PŘÍLOHAMI, na Oddělení zahraničních styků (Rajská budova, 5. patro, RB 554).

Přihlášku je nutné předat s následujícími přílohami:

  • strukturovaný životopis (v českém a ruském jazyce)
  • motivační dopis (v českém a ruském jazyce)
  • kopie (stačí obyčejné) certifikátů/zkoušek z ruského jazyka *)**)

*) zkoušky absolvované na VŠE není třeba dokládat, neboť jsou součástí historie studia studenta, tedy dohledatelné v InSIS (vhodné je, vepsat rukou do vytištěné přihlášky ident a název předmětu, v rámci kterého byla zkouška složena)

**) pouze v případě, že student nemá žádnou oficiální zkoušku/certifikát (tj. ani žádnou ze zkoušek skládaných na VŠE), je nutno opatřit si na katedře ruského jazyka alespoň tzv. Potvrzení o jazykové způsobilosti (ke stažení na ZDE).

Zájemce do vytištěné přihlášky připíše rukou název zahraniční univerzity, na které má zájem studovat. Základní přehled o ruských univerzitách a studijních oborech lze získat na portále http://www.russia-edu.ru. Na základě mezinárodních smluv se nelze hlásit na následující instituce: MGIMO, Lomonosova univerzita, Sanktpetěrburská státní univerzita!

Preference semestru není možná, nabízen je pouze letní semestr 2018.

Následně v týdnu od 24.10.2016 do 27.10.2016 proběhne s nejlepšími uchazeči pohovor v ruském jazyce se zástupci VŠE. Interview se bude konat pouze v jednom dni, konkrétní datum, čas a místo budou včas upřesněny.

Další informace k mezivládním stipendiím jsou k dispozici: ZDE.

Kontaktní osoba: Ing. Radka Vaváková, RB 554, e-mail: radka.vavakova@vse.cz, tel.: 224 098 554.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague