Program Mladých delegátů do OSN

Oddělení zahraničních styků obdrželo od České rady dětí a mládeže následující informaci.

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast ve druhém ročníku Programu Mladých delegátů do OSN.

O co se jedná: Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží. Specifickým zaměřením druhého ročníku programu budou také témata spojená s ekonomickou a sociální problematikou projednávaná v rámci Hospodářské a sociální rady OSN.

Koho hledáme, co nabízíme a jak se stát Mladým delegátem do OSN najdete zde.

Uzávěrka přihlášek je 11. 6. 2017.

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague