Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Užitečné odkazy pro učitele

Související stránky

  • NAEP - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy jako součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci. Cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách, poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály.
  • Fulbrightova komise spravuje stipendia pro studium a výzkum v USA v rámci Fulbrightova programu. Dále administruje některá další stipendia a programy, určené pro studijní a výzkumné výměny se Spojenými státy.
  • Dům zahraniční spolupráce MŠMT je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.
  • PIM, Partnership in International Management, is an international consortium of business schools that was founded in 1973. Each member institution represents the highest degree of excellence in the fields of business administration and management, demonstrates leadership in their geographic region and delivers an MBA or graduate-equivalent degree in management.