Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Zahraniční hostující profesoři na VŠE

Působení zahraničních hostujících profesorů na škole je jednou z priorit vedení VŠE v Praze. Pro odborná pracoviště jsou hostující profesoři základem pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné.

Katedry mohou využít podporu z účelových prostředků prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy při respektování následujících pravidel:

 • zahraniční akademický pracovník odučí alespoň jeden akreditovaný předmět v minimálním rozsahu 3 ECTS;
 • výuka probíhá minimálně 3 dny;
 • v předmětu musí být zapsáno minimálně 10 studentů z neplacených česky vyučovaných programů popř. zahraničních výměnných studentů;
 • předmět musí být nabízen přes registrace v InSIS;
 • zahraniční akademický pracovník nemá české občanství;
 • zahraniční akademický pracovník z nečlenských zemí EU má platné vízum;
 • ubytování v komplexu kolejí Jarov (kolej Jarov I. E, Koněvova 93/196, Praha 3,) je možné poskytnout, pokud hostující profesor zajistí výuku uceleného akreditovaného kurzu (nikoli jednotlivé přednášky či semináře). V případě kolize termínů ubytování rozhoduje pořadí objednávky. Ubytování hostujících profesorů, kteří v rámci pobytu zajistí jeden kurz hrazený z Rozvojového projektu, bude financováno z celoškolských zdrojů, avšak maximální doba pobytu hostujícího profesora na kolejích je stanovena na jeden kalendářní týden. VŠE nehradí náklady na ubytování v hotelu;
 • zahraniční akademický pracovník může využívat po dobu hostování kanceláře v Rajské budově (RB 526, RB 538 a RB 542).

Pro financování pobytu hostujících profesorů mohou být také využívány zdroje z Fullbrightovy komise, FRVŠ, bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus, různých nadací atp. V tomto případě je nutné, aby si hostující profesor ověřil podmínky pro využití těchto zdrojů na své domovské univerzitě.

Postup při zajišťování pobytu zahraničních hostujících profesorů

Aktuální informace/formuláře/detailní postup zajištění pobytu/podmínky odměňování týkající se hostujících profesorů naleznete na sharepointu prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy.

 1. Katedra zašle alespoň s měsíčním předstihem formulář o pobytu hostujícího profesora (Karta hostujícího profesora) v elektronické podobě a vytištěný s podpisem proděkana pro zahraniční styky příslušné fakulty na sekretariát prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy. Formulář slouží nejen jako podklad pro předběžnou rezervaci hotelového ubytování na Jarově I. E či jako žádost o kancelář pro hostujícího profesora v Rajské budově, ale také i jako informační zdroj pro vykazování zahraničních kontaktů VŠE.
 2. Pokud má přijímající katedra zájem o zařazení kurzu hostujícího profesora do nabídky pro výměnné zahraniční studenty, informuje o jeho vypsání Oddělení zahraniční styků (exchange@vse.cz).
 3. Katedra ve spolupráci s pedagogickým odd. (popř. se SIFem fakulty) zajistí vložení poznámky ke kurzu do InSIS: termín konání kurzu, informace o HP (registrace a sylabus).
 4. V případě, že budou pro úhradu honoráře za výuku hostujícího profesora využity celoškolské prostředky z Rozvojového projektu, je nutné uzavřít dohodu o provedení práce v angličtině.
 5. Pokud hostující profesor potřebuje potvrdit formulář "Confirmation of Erasmus Teaching Assignment" (Potvrzení o délce výuky v zahraničí) obrátí se na garanta kurzu, popř. přijímající katedru VŠE.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Pulkrábková

Sekretariát prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy

NB 156, l. 5799, email:  jana.pulkrabkova@vse.cz