CEEPUS

Základní informace

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Kromě střední Evropy pokrývá také Evropu jihovýchodní.

Od akademického roku 2015/2015 má síť Amadeus 15 partnerských univerzit:

(1) WU - Vienna University of Economics and Business (Rakousko); (2) University "Luigj Gurakuqi" Shkodra  / Economic Faculty (Albánie); (3) University of Sarajevo / School for Economics and Business (Bosna a Hercegovina); (4) University of Economics Prague (ČR), (5) University of Zagreb / Faculty of Economics & Business (Chorvatsko), (6) University of Rijeka / Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija (Chorvatsko); (7) Corvinus University of Budapest (Maďarsko); (8) University of Montenegro / Faculty of Economics, (9) Cracow University of Economics (Černá Hora); (10) The Academy of Economic Studies of Bucharest (Rumunsko); (11) Belgrade University / Faculty of Economics, Business economics and management (Srbsko); (12) University of Maribor / Faculty of Economics and Business (Slovinsko); (13) University of Primorska / Faculty of Management Koper (Slovinsko); (14) University of Economics in Bratislava (Slovesko); University of Banja Luka (Bosna a Hercegovina).

Učitelé

Vyučující se mohou do programu CEEPUS zapojit:

1.) buď na základě podání přihlášky do výběrového řízení pořádaného OZS na místa přidělená VŠE v rámci sítě Amadeus: podrobnosti a termíny týkající se výběrového řízení na místa v rámci sítě zajišťovaného oddělením zahraničních styků jsou zveřejňována (převážně na jaře příslušného roku) na hlavní webové stránce OZS v aktualitách pro učitele (výjezdy jsou možné v zimním nebo letním semestru následujícího akademického roku, dle dohodnutého termínu mezi vyjíždějícím pedagogem a přijímající institucí)

nebo

2.) v režimu freemover: vyučující si zajistí přijetí na jím vybrané zahraniční vysoké škole, která je zapojena do programu CEEPUS a k 30.11. předloží on-line formulář na www.ceepus.info s žádostí o CEEPUS grant. Výjezdy se uskutečňují pouze v následujícím letním semestru.

Finanční příspěvek na pobyt (stipendium)

Kam se obrátit pro další informace


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague