1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
CEEPUS

Související stránky

Základní informace

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Kromě střední Evropy pokrývá také Evropu jihovýchodní.

 • CEEPUS se zaměřuje na to, co je pro středoevropský region specifické, a přispívá k evropské integraci.
 • Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; zapojena je též Priština-Kosovo.
 • Program mohou využít studenti a pedagogové veřejných vysokých škol.
 • Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako freemover). Důraz je kladen na aktivity v rámci sítí.
 • Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě na základě dílčích sítí.
 • VŠE je zapojena do sítě Amadeus, která vznikla již v akademickém roce 1994/1995 a jejímž koordinátorem je Wirtschaftsuniversität Wien/Vienna University of Economics and Business.

Od akademického roku 2015/2015 má síť Amadeus 15 partnerských univerzit:

(1) WU - Vienna University of Economics and Business (Rakousko); (2) University "Luigj Gurakuqi" Shkodra  / Economic Faculty (Albánie); (3) University of Sarajevo / School for Economics and Business (Bosna a Hercegovina); (4) University of Economics Prague (ČR), (5) University of Zagreb / Faculty of Economics & Business (Chorvatsko), (6) University of Rijeka / Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija (Chorvatsko); (7) Corvinus University of Budapest (Maďarsko); (8) University of Montenegro / Faculty of Economics, (9) Cracow University of Economics (Černá Hora); (10) The Academy of Economic Studies of Bucharest (Rumunsko); (11) Belgrade University / Faculty of Economics, Business economics and management (Srbsko); (12) University of Maribor / Faculty of Economics and Business (Slovinsko); (13) University of Primorska / Faculty of Management Koper (Slovinsko); (14) University of Economics in Bratislava (Slovesko); University of Banja Luka (Bosna a Hercegovina).

Učitelé

Vyučující se mohou do programu CEEPUS zapojit:

1.) buď na základě podání přihlášky do výběrového řízení pořádaného OZS na místa přidělená VŠE v rámci sítě Amadeus: podrobnosti a termíny týkající se výběrového řízení na místa v rámci sítě zajišťovaného oddělením zahraničních styků jsou zveřejňována (převážně na jaře příslušného roku) na hlavní webové stránce OZS v aktualitách pro učitele (výjezdy jsou možné v zimním nebo letním semestru následujícího akademického roku, dle dohodnutého termínu mezi vyjíždějícím pedagogem a přijímající institucí)

nebo

2.) v režimu freemover: vyučující si zajistí přijetí na jím vybrané zahraniční vysoké škole, která je zapojena do programu CEEPUS a k 30.11. předloží on-line formulář na www.ceepus.info s žádostí o CEEPUS grant. Výjezdy se uskutečňují pouze v následujícím letním semestru.

Finanční příspěvek na pobyt (stipendium)

 • Stipendium je určené na ubytování a stravování a je vypláceno v hostitelské zemi; cestovné je proplaceno vysílající institucí.
 • Vyučující neobdrží žádné stipendium od VŠE, neboť dle pravidel financování programu CEEPUS vyslaní pedagogové pobírají stipendium na hostitelské škole (výše stipendia je stanovena pro každou zemi jiná a částku lze dohledat pod vlajkou příslušné země).

Kam se obrátit pro další informace

 • Program CEEPUS - Freemover (sídlo Dům zahraniční spolupráce)
 • OZS VŠE: kontaktní osobou je Ing. Radka Vaváková: radka.vavakova@vse.cz.
 • Webové stránky programu CEEPUS pro všechny zapojené země: www.ceepus.info