Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zrušení pobytu

Související stránky

Zrušení pobytu před odjezdem

Pokud zjistíte, že nemůžete nebo nechcete uskutečnit výměnný zahraniční pobyt, uvědomte o své situaci OZS co nejdříve! Uvolněné místo jsme tak schopni nabídnout některému z náhradníků. Postup zrušení pobytu:

  1. Ozvěte se své koordinátorce na OZS a ohlašte, že pobyt rušíte. Tuto informaci je třeba sdělit e-mailem.
  2. Zahraniční škole zrušení pobytu oznamuje koordinátorka, nikoliv student.
  3. OZS zruší Váš zahraniční pobyt a informuje o této skutečnosti proděkana Vaší fakulty.
  4. Tímto je pobyt řádně zrušen.

Pokud o zrušení pobytu uvažujete, nicméně potřebujete ještě nějakou dobu na rozmyšlenou, obraťte se na nás prosím rovněž; z organizačního hlediska je velice důležité, abyste se se svou kontaktní osobou/koordinátorkou pobytu na OZS domluvili, do kdy nejpozději oznámíte své konečné rozhodnutí týkající se (ne)realizace pobytu. Je důležité vzít v potaz termíny nominací a přihlášek k výměnnému studiu stanovené zahraničními školami, jimiž se OZS i vyjíždějící studenti musejí řídit. Jestliže svůj výjezd zrušíte včas vzhledem k těmto termínům, OZS bude mít možnost vybrat na Vámi uvolněné místo náhradníka, a výměnné místo tak nezůstane nevyužito. Z řádného zrušení výměnného pobytu, které proběhne před odjezdem, resp. před výplatou stipendia,  nevyplývají žádné postihy a můžete se přihlásit do dalšího ročníku výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty. Můžete se také zapojit do jakéhokoli jiného výběrového řízení vyhlášeného OZS nebo si zvolit některý z jiných způsobů studia v zahraničí.

OZS rozesílá vybraným studentům google dotazníky ohledně závazného potvrzení pobytu (po výběrovém řízení všem, koncem léta ještě jednou studentům vybraným na letní semestr), záporná odpověď v tomto dotazníku je také brána jako zrušení zahraničního výjezdu ze strany studenta.

Pokud však účastník semestrálních výměnných pobytů  zrušení pobytu NEuskuteční předepsaným způsobem, v případě své budoucí účasti v jiných výběrových řízení na studium v zahraničí pořádaných OZS musí počítat se znevýhodněním (může se projevit např. bodovým postihem).

Zrušení pobytu během výjezdu

Pokud se stane, že z nějakého důvodu (osobní, studijní) jste nuceni zrušit svůj pobyt během výjezdu, informujte Vaší koordinátorku na OZS. V případě, že jste v zahraničí dosud neabsolvoval/a žádnou zkoušku a tedy neobdržela žádné ECTS kredity, pak je pravděpodobné, že budete muset vrátit celou částku stipendia. Pokud nějaké ECTS kredity získáte, bude Vám částka poměrně snížena.