Zkušenosti studentů z minulých let

Zde naleznete odkazy na databáze zpráv studentů, kteří již svůj studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí v rámci studia na VŠE absolvovali.

Tyto zprávy jsou užitečný zdroj informací o zahraničních školách, který můžete využít jak v době podávání přihlášky do výběrového řízení, tak v době, kdy jste již k pobytu na určité škole/stáži  vybráni.

InSIS - Zprávy ze zahraničních pobytů  semestrální výměnné pobyty (Erasmus, zámoří a Rusko) 2008/2009 a novější
 • Cesta: Přihlášený uživatel -> Portál veřejných informací -> Další informace o VŠE -> Studijní informace -> Zprávy ze zahraničních pobytů
 • Zprávy ze studijních pobytů a pracovních stáží jsou jednoznačně odděleny (přepínání mezi těmito dvěma typy pobytů je umístěno v záhlaví aplikace, těsně pod jejím názvem).
 • Vyhledávání podle filtrů Období, Dohoda, Stát, Fakulta, Obor atd.
 • Vysvětlivky k filtru Dohoda:
  • CEMS, IDS: jedná se o studijní pobyty na školách, jež jsou zapojené do sítě CEMS nebo jsou partnerskými školami oboru IDS, kam vyjeli studenti, kteří neobdrželi stipendium Erasmus, nýbrž stipendium z tzv. Jiných zdrojů/Stipendijního fondu VŠE, jde tedy převážně o mimoevropské partnerské školy; zprávy mnohých studentů CEMS (identifikace studia: FPH N-EM-IG) a IDS (identifikace studia: FMV N-ME-IDS) jsou zahrnuty pod dohodou program Erasmus/LLP, z jehož rozpočtu příslušní studenti obrželi na svůj pobyt stipendium;
  • jiná forma krátkodobého studijního pobytu: obvykle jde o semestrální výměnné pobyty magisterské v zámoří nebo Rusku se stipendiem z tzv. Jiných zdrojů/Stipendijního fondu VŠE;
  • program Erasmus: pobyty se stipendiem programu Erasmus;
  • univerzitní/fakultní stipendium: většinou se jedná o studijní pobyty v rámci programu VŠE Freemover, může jít ale také o pobyty doktorského studia (v identifikaci studia mají za názvem fakulty D-)
(povinné) studijní pobyty v zahraničí v rámci cizojazyčných programů na VŠE (CEMS, IDS, atd.)
VŠE Freemover
CEEPUS
stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv (mezivládní stipendia, program Aktion apod.)
studijní/výzkumné pobyty v zahraničí v rámci doktorského studia na VŠE
pracovní stáže
NAEP - Databáze zkušeností Erasmus LLP/Erasmus 2008/2009 až 2012/2013,
 • Databáze Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), do které své zprávy vyplňují studenti všech českých vysokých škol, kteří byli vysláni na studium nebo pracovní stáž v zahraničí v rámci programu LLP/Erasmus.
 • Pokud k některé škole nenaleznete žádné zprávy a tušíte, že by nějaké měly existovat, zkuste vyhledávání přes InSIS.
 • Pozor! Školy jsou v databázi evidovány obvykle pod svými oficiálními názvy v národním jazyce; pojmenování školy, které jste zvyklí používat a které očekáváte, nutně nemusí odpovídat oficiální verzi (např. Sciences Po = Institut d'Etudes Politiques de Paris, HAN University - Arnhem School of Business = Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
 • Někdy se také může stát, že škola, již hledáte, není v databázi evidována s názvem města, který očekáváte, a proto při zapnutí filtru Město instituci nenalézáte. V takovém případě se vyplatí tento filtr nepoužít a zkusit raději např. kombinaci fitrů Země a Domácí škola. (Např. EM Lyon nesídlí oficiálně ve městě Lyon, ale v obci Ecully, HEC nemá adresu v Paříži, nýbrž v Jouy-en-Josas.)

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague