Švýcarsko

Švýcarsko není od roku 2014 součástí programu Erasmus+. Švýcarská vláda poskytuje přijíždějícím výměnným studentům vlastní stipendium v rámci programu Swiss-European Mobility Programme (SEMP). O toto stipendium si student musí požádat sám na základě informací od hostitelské univerzity.

Informace o švýcarském stipendiu z programu SEMP

Případný doplatek stipendia ze stipendijního fondu VŠE

VŠE se rozhodla udělovat studentům doplatek stipendia ze stipendijního fondu tak, aby celková částka na dobu pobytu s přesností na dny byla v přepočtu na eura stejná, jako kdyby bylo Švýcarsko součástí programu Erasmus+*.

Případný doplatek stipendia od VŠE je tedy rozdílem mezi celkovou částkou švýcarského stipendia a částkou, kterou by student obdržel, kdyby Švýcarsko bylo součástí programu Erasmus+ . Doplatek stipendia je je vyplácen v Kč na účet uvedený v InSISu.

* v době, kdy Švýcarsko patřilo do programu Erasmus+ byla výše stipendia 500 €/měs.

Další možnosti financování

Další finance/doplňkové stipendium se můžete pokusit získat například prostřednictvím některé organizace/instituce/fondu/nadace, které podporují studium v zahraničí. (Tipy na některé organizace tohoto druhu.)

dalších možnostech získání finanční podpory/stipendia se můžete zkusit informovat přímo u své zahraniční školy, resp. v ze zprávách studentů, kteří na dané škole studovali již dříve, u zastupitelského úřadu Vaší hostitelské země v ČR nebo na příslušném portálu „Study in…“.

Je také možné ucházet se o jiné druhy stipendií, jejichž poskytovatel nestanovuje, že by se stipendiem Erasmus vylučovala. Na našich stránkách naleznete tipy na různé poskytovatele (doplňkových) stipendií na podporu studia v zahraničí.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague