1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Švýcarsko

Související stránky

Švýcarsko není od roku 2014 součástí programu Erasmus+. Švýcarská vláda poskytuje přijíždějícím výměnným studentům vlastní stipendium v rámci programu Swiss-European Mobility Programme (SEMP). O toto stipendium si student musí požádat sám na základě informací od hostitelské univerzity.

Informace o švýcarském stipendiu z programu SEMP

  • výše švýcarského stipendia: 420 CHF/měsíc
  • doba na kterou je švýcarské stipendium poskytnuto: 5 měsíců bez ohledu na reálnou délku semestru/trvání mobility

Případný doplatek stipendia ze stipendijního fondu VŠE

VŠE se rozhodla udělovat studentům doplatek stipendia ze stipendijního fondu tak, aby celková částka na dobu pobytu s přesností na dny byla v přepočtu na eura stejná, jako kdyby bylo Švýcarsko součástí programu Erasmus+*.

Případný doplatek stipendia od VŠE je tedy rozdílem mezi celkovou částkou švýcarského stipendia a částkou, kterou by student obdržel, kdyby Švýcarsko bylo součástí programu Erasmus+ . Doplatek stipendia je je vyplácen v Kč na účet uvedený v InSISu.

* v době, kdy Švýcarsko patřilo do programu Erasmus+ byla výše stipendia 500 €/měs.

Další možnosti financování

Další finance/doplňkové stipendium se můžete pokusit získat například prostřednictvím některé organizace/instituce/fondu/nadace, které podporují studium v zahraničí. (Tipy na některé organizace tohoto druhu.)

  • Může být také možné získat dodatečné stipendium přímo od Vaší fakulty na VŠE v závislosti na tom, kde uskutečníte zahraniční pobyt. Aktuální informace hledejte na internetových stránkách své fakulty a/nebo u proděkanů pro studium a zahraniční styky.

dalších možnostech získání finanční podpory/stipendia se můžete zkusit informovat přímo u své zahraniční školy, resp. v ze zprávách studentů, kteří na dané škole studovali již dříve, u zastupitelského úřadu Vaší hostitelské země v ČR nebo na příslušném portálu „Study in…“.

Je také možné ucházet se o jiné druhy stipendií, jejichž poskytovatel nestanovuje, že by se stipendiem Erasmus vylučovala. Na našich stránkách naleznete tipy na různé poskytovatele (doplňkových) stipendií na podporu studia v zahraničí.