Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Prodloužení pobytu

Související stránky

  • Prodloužení pobytu v rámci semestru, na nějž jste byli vysláni, je možné z akademických důvodů. tj. např. v případech, kdy potřebujete strávit na přijímající škole větší část zkouškového období, než se původně předpokládalo, nebo se rozhodnete (a přijímající školou ve shodě s VŠE je Vám umožněno) absolvovat navíc dílčí část semestru (period, block), již jste původně neplánovali v zahraničí strávit. Student plánující takovéto prodloužení pobytu, se v této věci musí obrátit na OZS před uplynutím původní doby pobytu a do data určeného OZS, je-li toto stanoveno. Přidělení doplatku stipendia na povoleným způsobem prodloužený pobyt není nárokové (automatické).
  • Semestrální výměnný pobyt trvá dle pravidel VŠE právě jeden semestr a nelze jej o další semestr prodloužit.Toto pravidlo platí i přesto, že obecně se výměnný pobyt delší než jeden semestr připouští (např. dle pravidel příslušné hostitelské školy nebo pravidel programu Erasmus, která však zároveň stanovují, že obecná možnost prodloužení musí být v souladu s vnitřními pravidly vysílající školy, což v případě VŠE nenastává).