Praktické informace

Víza

Studenti uskutečňující zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus, kteří jsou občany zemí EU/EHP, v zásadě nemají povinnost žádat o studentská víza pro pobyt v cílové zemi.
Jste-li občanem státu mimo EU/EHP, můžete mít povinnost žádat o vízum . Přesné informace získáte na zastupitelských úřadech.

Dříve bylo nutné obstarat si vízum do Turecka, což již nyní neplatí. Aktuální informace týkající se vízové povinnosti do Turecka získáte na tureckém velvyslanectví v Praze, příp. na českém velvyslanectví v Turecku.

Pojištění

Opatřit si odpovídající pojištění platné pro cílovou zemi je zodpovědností každého jednotlivého účastníka programu Erasmus. V účastnické dohodě se dokonce přímo zavazujete, že si na dobu svého pobytu zajistíte pojištění léčebných výloh.
Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card/EHIC) Vám v jiné zemi EU/EHP zajistí nárok na bezodkladnou lékařskou péči ve veřejných zdravotnických zařízeních, a to za stejných podmínek, jaké platí pro domácí pojištěnce (tj. včetně případné spoluúčasti na úhradě ošetření).
Doporučuje se tedy zajistit si pro pobyt v cílové zemi ještě komerční cestovní pojištění zahrnující například pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu, zavazadel, převozu nemocného do vlasti v případě nutnosti apod.
Bližší informace k tomuto tématu můžete nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na stránkách Centra mezistátních úhrad. Pro radu a doporučení se můžete obrátit rovněž na svou zdravotní pojišťovnu. Tipy na výhodné nabídky pojištění, které využili studenti, kteří do zahraničí vyjeli před Vámi, můžete získat ze zpráv studentů z minulých let.
Je také vhodné si předem ověřit, zda Vaše hostitelská škola má nějaké specifické požadavky ohledně pojištění, a podle toho se zařídit.

Turecko nyní požaduje po zahraničních studentech, aby si zařídili na dobu pobytu tamní zdravotní pojištění - upozorňujeme, že toto pojištění může být finančně nákladnější. Podrobné informace si zjistěte na tureckém velvyslanectví/od studentů, kteří v Turecku byli minulý semestr.

Ubytování

Zdaleka ne všechny hostitelské školy mají možnost zajistit všem zahraničním studentům cenově výhodné ubytování na kolejích nebo ve studentských rezidencích. Hodně zahraničních univerzit především v Německu negarantuje výměnným studentům místo na kolejích a student si tak musí ubytovní hledat sám. Pomoc s hledáním ubytování Vám nemůže poskytnout ani VŠE, nejlepší je obrátit se na studenty, kteří na dané školy byli v semestru před Vámi.
Pečlivě si projděte informace, které Vaše zahraniční škola ohledně ubytování poskytuje, a rovněž se podívejte do Zpráv studentů z minulých let.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague