Povinnosti po návratu: Švýcarsko, Zámoří a Rusko

Jestliže Váš zahraniční pobyt již skončil, nezapomeňte včas splnit následující povinnosti vůči OZS:

Vyúčtování příspěvku/stipendia

Pro tento účel není nutné shromažďovat účetní doklady dokumentující např. Vaše výdaje na letenky a jízdenky, ubytování, potraviny apod. (Jedinou výjimkou v tomto směru jsou držitelé speciálního grantu pro studenty s handicapem či zvláštními potřebami).

Je však třeba dodržet délku pobytu a jeho účel/náplň: tj. studium na partnerské škole probíhající v předem stanovené době  a zahrnující předem dohodnuté předměty, jejichž úspěšné ukončení vede k získání potřebného počtu kreditů.

Může se stát, že část stipendia budu muset vrátit?

Learning agreement

= studijní smlouva. Kompletně podepsaný dokument včetně strany změn (od studenta, zahraniční školy a proděkana) nahrajte do checklistů v InSIS do 14-ti dnů po skončení pobytu. Změny mohou být proděkanem schváleny namísto podpisu pouze emailem (změny včetně kreditů musí být vypsány v těle emailu - nikoliv v příloze!!!)- v takovém případě je do checklistů třeba nahrát změnovou část Learning agreement sloučenou s emailem od proděkana do jednou .pdf souboru.

Vyplnění zprávy z pobytu do InSISu

Závěrečnou zprávu z pobytu vyplňte v InSISu do 14 dnů od skončení pobytu. Zprávu najdete v Portálu studenta -> Moje zahraniční studium -> Hodnocení zahraničního pobytu.

Zprávu vyplňujte co nejpodrobněji, neboť slouží jako zdroj informací pro další vyjíždějící studenty.

Transcript of records

= výpis studijních výsledků. Hostitelská škola má povinnost vydat studentům po skončení pobytu výpis studijních výsledků.Ten je spolu se studijní smlouvou/Learning Agreement podkladem pro uznání zahraničního studia.

Uznání předmětů

Student si musí nechat po návratu uznat předměty odstudované v zahraničí. Upozorňujeme, že uznání neproběhne automaticky, více informací naleznete zde.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague