Povinnosti po návratu: Evropa

Jestliže Váš zahraniční pobyt již skončil, nezapomeňte na následující:

Povinnosti vůči OZS:

Vyúčtování příspěvku/stipendia

Pro tento účel není nutné shromažďovat účetní doklady dokumentující např. Vaše výdaje na letenky a jízdenky, ubytování, potraviny apod. (Jedinou výjimkou v tomto směru jsou držitelé speciálního grantu pro studenty s handicapem či zvláštními potřebami).

Je však třeba dodržet délku pobytu a jeho účel/náplň: tj. studium na partnerské škole probíhající v předem stanovené době (pozor, nezapomeňte, že doba pobytu a výše stipendia se vypočítává s přesností na dny) a zahrnující předem dohodnuté předměty, jejichž úspěšné ukončení vede k získání potřebného počtu kreditů.
Zda stipendium bylo poskytnuto ve správné výši, se tedy po ukončení studijního pobytu posuzuje na základě:

Může se stát, že část stipendia budu muset vrátit?

Confirmation of study period

= potvrzení o skutečné délce pobytu. Data počátku a ukončení pobytu podepsaná zahraniční školou by měla odpovídat účastnické smlouvě/datu poslední zkoušky, pokud došlo k prodloužení oproti plánovaným datům. Dokument je třeba do 14-ti dnů od ukončení pobytu nahrát do checklistu v InSIS a následně jeho originál odevzdat Vaší koordinátorce na OZS. Formulář naleznete ke stažení v sekci Download, vyplněná by měla být i data zkoušek.

Learning agreement during mobility

= strana změn. Kompletně podepsaný dokument (od studenta, zahraniční školy a proděkana) nahrajte do checklistů v InSIS do 14-ti dnů po skončení pobytu. Změny mohou být proděkanem schváleny namísto podpisu pouze emailem (změny včetně kreditů musí být vypsány v těle emailu - nikoliv v příloze!!!)- v takovém případě je do checklistů třeba nahrát změnovou část Learning agreement sloučenou s emailem od proděkana do jednou .pdf souboru.

Vyplnění zprávy z pobytu do InSISu

Závěrečnou zprávu z pobytu vyplňte v InSISu do 14 dnů od skončení pobytu. Zprávu najdete v Portálu studenta -> Moje zahraniční studium -> Hodnocení zahraničního pobytu.

Zprávu vyplňujte co nejpodrobněji, neboť slouží jako zdroj informací pro další vyjíždějící studenty.

Vyplnění zprávy z pobytu do Mobility Tool

Zprávu v evropské databázi Mobility Tool vyplňte do 14 dnů poté, co Vám přijde na školní email odkaz pro její vyplnění. Odkaz pro vyplnění má omezenou platnost, po 14 dnech již nebude funkční.

Transcript of records

= výpis studijních výsledků. Hostitelská škola má povinnost vydat studentům po skončení pobytu výpis studijních výsledků.Ten je spolu se studijní smlouvou/Learning Agreement podkladem pro uznání zahraničního studia.

Jazykové hodnocení po skončení pobytu - OLS

OLS (online Linguistic Support) povinně vyplňují studenti online po skončení pobytu. Link na vyplnění obdrží na školní email, link má opět omezenou platnost.

Uznání předmětů

Student si musí nechat po návratu uznat předměty odstudované v zahraničí. Upozorňujeme, že uznání neproběhne automaticky, více informací naleznete zde.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague