1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Povinnosti po návratu: Evropa

Související stránky

Jestliže Váš zahraniční pobyt již skončil, nezapomeňte na následující:

Povinnosti vůči OZS:

Vyúčtování příspěvku/stipendia

Pro tento účel není nutné shromažďovat účetní doklady dokumentující např. Vaše výdaje na letenky a jízdenky, ubytování, potraviny apod. (Jedinou výjimkou v tomto směru jsou držitelé speciálního grantu pro studenty s handicapem či zvláštními potřebami).

Je však třeba dodržet délku pobytu a jeho účel/náplň: tj. studium na partnerské škole probíhající v předem stanovené době (pozor, nezapomeňte, že doba pobytu a výše stipendia se vypočítává s přesností na dny) a zahrnující předem dohodnuté předměty, jejichž úspěšné ukončení vede k získání potřebného počtu kreditů.
Zda stipendium bylo poskytnuto ve správné výši, se tedy po ukončení studijního pobytu posuzuje na základě:

  • potvrzení o skutečné délce pobytu/Confirmation of Study Period (data počátku a ukončení pobytu potvrzená zahraniční školou by měla odpovídat účastnické smlouvě)
  • výpisu výsledků studia/Transcript of Records (obsah by měl odpovídat studijní smlouvě/Learning Agreement).

Může se stát, že část stipendia budu muset vrátit?

  • Určitě ano, pokud se Váš pobyt zkrátí a v důsledku toho výše stipendia, jež Vám již bylo vyplaceno, neodpovídá skutečné délce pobytu.
  • Pokud nesplníte dohodnutý obsah studijní smlouvy/Learning Agreement, resp. minimální počet kreditů, který by měl být za jeden semestr studia na VŠE (tj. i ten, který trávíte v zahraničí) získán (vzhledem ke struktuře studia a pravidlům studijního řádu jde o min 20 ECTS).

Confirmation of study period

= potvrzení o skutečné délce pobytu. Data počátku a ukončení pobytu podepsaná zahraniční školou by měla odpovídat účastnické smlouvě/datu poslední zkoušky, pokud došlo k prodloužení oproti plánovaným datům. Dokument je třeba do 14-ti dnů od ukončení pobytu nahrát do checklistu v InSIS a následně jeho originál odevzdat Vaší koordinátorce na OZS. Formulář naleznete ke stažení v sekci Download, vyplněná by měla být i data zkoušek.

Learning agreement during mobility

= strana změn. Kompletně podepsaný dokument (od studenta, zahraniční školy a proděkana) nahrajte do checklistů v InSIS do 14-ti dnů po skončení pobytu. Změny mohou být proděkanem schváleny namísto podpisu pouze emailem (změny včetně kreditů musí být vypsány v těle emailu - nikoliv v příloze!!!)- v takovém případě je do checklistů třeba nahrát změnovou část Learning agreement sloučenou s emailem od proděkana do jednou .pdf souboru.

Vyplnění zprávy z pobytu do InSISu

Závěrečnou zprávu z pobytu vyplňte v InSISu do 14 dnů od skončení pobytu. Zprávu najdete v Portálu studenta -> Moje zahraniční studium -> Hodnocení zahraničního pobytu.

Zprávu vyplňujte co nejpodrobněji, neboť slouží jako zdroj informací pro další vyjíždějící studenty.

Vyplnění zprávy z pobytu do Mobility Tool

Zprávu v evropské databázi Mobility Tool vyplňte do 14 dnů poté, co Vám přijde na školní email odkaz pro její vyplnění. Odkaz pro vyplnění má omezenou platnost, po 14 dnech již nebude funkční.

Transcript of records

= výpis studijních výsledků. Hostitelská škola má povinnost vydat studentům po skončení pobytu výpis studijních výsledků.Ten je spolu se studijní smlouvou/Learning Agreement podkladem pro uznání zahraničního studia.

  • Výpis výsledků obsahuje  přehled studovaných předmětů, jejich kreditové ohodnocení a získanou známku. Obvykle je také součástí alespoň stručný popis a výklad systému známkování používaného na dané škole, příp. vysvětlení jeho vztahu k systému ECTS.
  • Vydání výpisu/Transcriptu obvykle trvá 1-3 měsíce po ukončení studijního pobytu.
  • Dokument může přijít na OZS, kde si jej můžete vyzvednout. Na doručení dokumentu Vás upozorníme prostřednictvím checklistu. Přijde-li Vám originál transkriptu poštou domů, dodejte na OZS jeho kopii.
  • Trvá-li vydání originálního výpisu/Transcriptu dlouho a Vy z vážného důvodu (např. přihláška na státnice) již potřebujete podat žádost o uznání, je obvykle možno po dohodě s proděkanem použít jako podklad pro podání žádosti o uznání jiný přehled dosažených výsledků (např. naskenovanou kopii originálu, výpis z elektronické studijní databáze; obvykle je proděkany očekáváno potvrzení těchto méně oficiálních dokladů razítkem OZS.
  • Některé zahraniční školy nepoužívají papírové dokumenty, tj. papírový originál na hlavičkovém papíře již poštou nezasílají, a místo něj vydávají elektronické dokumenty: obvykle jsou ve formátu pdf a přicházejí e-mailem nebo jsou ke stažení z interního systému zahraniční školy. Pak je také třeba, abyste si nechali dokument potvrdit razítkem na OZS.

Jazykové hodnocení po skončení pobytu - OLS

OLS (online Linguistic Support) povinně vyplňují studenti online po skončení pobytu. Link na vyplnění obdrží na školní email, link má opět omezenou platnost.

Uznání předmětů

Student si musí nechat po návratu uznat předměty odstudované v zahraničí. Upozorňujeme, že uznání neproběhne automaticky, více informací naleznete zde.