1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Náhradníci

Související stránky

Kdo je náhradníkem

Uchazeči, kterým při vyhodnocování výsledků výběrových řízení nebyla přiřazena žádná škola, jsou zařazeni do tzv. seznamu náhradníků pro daný studijní jazyk (příp. na seznamy pro oba studijní jazyky, pokud se v rámci výběrového řízení hlásili ve dvou jazycích a škola jim nebyla přiřazena v žádném z nich). Seznam není sestavován pro jednotlivé školy.

POZN.: V PŘEDCHOZÍM AKADEMICKÉM ROCE BYLI S DODATEČNOU NABÍDKOU OSLOVENI VŠICHNI NÁHRADNÍCI!

Náhradníkem se nestává ten, komu bylo ve výběrovém řízení přiděleno místo, které následně odmítl.

Kdy se náhradníci oslovují s dodatečnou nabídkou

Náhradníci jsou následně (i několik měsíců po ukončení výběrového řízení, a to i během letních prázdnin a podzimu) oslovováni s dodatečnou nabídkou volných míst na studium v zahraničí. Její součástí mohou být i školy, které ve své přihlášce do výběrového řízení původně vůbec neuvedli.

Doporučení pro studenty, kteří jsou na seznamu náhradníků: kontrolujte svůj školní email i během letních prázdnin alespoň jednou týdně, aby Vám dodatečná nabídka studia v zahraničí neunikla.

Jak vznikají volná místa pro náhradníky

Dodatečná místa vznikají díky uzavírání nových nebo rozšiřování stávajících smluv s partnerskými institucemi, a dále díky faktu, že řada studentů, kteří byli ve výběrovém řízení úspěšní, svůj zahraniční studijní pobyt odřekne.

Jak probíhá oslovování náhradníků s dodatečnou nabídkou

Všichni studenti ze seznamu náhradníků budou pro výjezdy v roce 2018/2019 oslovováni se všemi dodatečnými nabídkami volných míst, a to až do chvíle, kdy jim bude přidělena jedna z jejich preferovaných škol. V tu chvíli je student ze seznamu náhradníků vyřazen a již nebude osloven s žádnou další nabídkou volních míst, a to ani v případě, kdy se rozhodne svůj pobyt zrušit. Seznam volných míst bude vždy specifikován v emailu s dodatečnou nabídkou.

Počty náhradníků pro semestrální výměnné pobyt v akademickém roce 2018/2019: