Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky výběrového řízení a systém přiřazování míst

Související stránky

Systém přiřazování míst

Úspěšným uchazečům je přiřazena právě jedna škola, na kterou pojedou.

Předem nejsou stanoveny bodové hranice, jichž musí uchazeč dosáhnout, aby získal místo na určité škole, vše záleží na bodovém výkonu skupiny uchazečů, kteří spolu vstoupí do konkurence. Účastníkům výběrového řízení, kteří jsou uchazeči ve dvou studijních jazycích, je při zpracování výsledků přiřazena pouze jedna škola. Přidělenou školu může samozřejmě uchazeč odmítnout, nedostane však místo ní žádnou náhradní nabídku výměnného pobytu.

Přiřazování škol uchazečů výběrového řízení k jednotlivým školám, je následující:
ke konkrétní škole počítač přiřadí podle počtu míst, jež je na této škole k dispozici, příslušný počet takových uchazečů, kteří jsou mezi všemi, kdo danou školu uvedli ve svém seznamu preferovaných škol, nejlepší (získali nejvyšší počet bodů) bez ohledu na to, na kterém místě seznamu preferencí danou školu uvedli, a zároveň ještě nebyli přiřazeni k žádné jiné škole (nezískali místo na žádné ze škol, jež měli v seznamu svých preferencí v přihlášce uvedeny na vyšší pozici).

Z pohledu uchazeče: systém se Vám snaží přiřadit takovou školu, kterou máte uvedenou co možná nejvýše ve svém seznamu preferencí v přihlášce podané do výběrového řízení a na kterou zároveň dosáhnete počtem bodů, které jste v průběhu výběrového řízení získali, v konkurenci s ostatními uchazeči o tutéž školu. Je-li Vám některá škola přiřazena, o ostatní, jež máte ve své přihlášce uvedené jako další v pořadí, už nesoutěžíte. (Výsledkem výběrového řízení není to, že byste si vybírali ze všech škol, o něž jste se ucházeli a na něž Vám "stačí" body.)

Ze dvou uchazečů, kteří mají určitou školu na různé pozici v seznamu preferencí a kteří mají různý počet bodů, získá výměnné místo ten, který dosáhl vyššího počtu bodů, nikoli ten, který má školu uvedenu na vyšší pozici ve svém seznamu preferencí ("jede ten, kdo má více bodů, ne ten, kdo si školu napsal na vyšší pozici ve své přihlášce").

V případě rovnosti bodů dvou či více uchazečů soutěžících o stejnou školu není důležité, na jakém místě v seznamu preferencí ve své přihlášce jednotliví uchazeči danou školu uvedli, nýbrž jsou při rozhodování o přiřazení školy uchazeči/uchazeče ke škole vzata v potaz další kriteria výběrového řízení v pořadí dle své bodové váhy; dalším rozhodujícím kriteriem následujícím po celkovém počtu bodů je tedy studijní průměr.

Výsledky výběrového řízení

  • Každý uchazeč může sledovat vývoj svého bodového skóre ve svém přihláškovém profilu v InSISu.
  • Celkové výsledky výběrového řízení jsou dle harmonogramu zveřejněny v InSISu (příslušnou aplikaci Výsledky výběrového řízení naleznete na stejném místě jako aplikace Podání a Evidence přihlášky). Upozornění na zveřejněné výsledky bude umístěno na internetové stránce OZS.
  • Informace o bodových hranicích pro přijetí na jednotlivé školy (výběrové řízení na pobyty od AR 2015/2016) jsou k dispozici zde. Připomínáme však, že uvedený přehled má pouze informativní charakter a neměl by být hlavním kritériem při výběru zahraniční školy.
  • Neúspěšní uchazeči, kterým nebyla přidělena žádná z jejich preferencí v přihlášce do výběrového řízení, budou v rámci studijního jazyka/ů zařazeni na seznam náhradníků a mohou být dodatečně osloveni s nabídkou studia v zahraničí.