Kontaktní osoby na VŠE

AKADEMICKÉ záležitosti Proděkani pro studium/pro zahraniční styky
 •  konzultace ohledně semestru výjezdu
 • výběr předmětů
 • vyřízení Studijní smlouvy (LA)
 • uznávání zahraničního studia
ADMINISTRATIVNÍ záležitosti  Koordinátoři na Oddělení zahraničních styků
 • evidence dokumentů
 • nominace na zahraniční školy
 • potvrzování přihlášek
 • dotazy obecného charakteru
 • potvrzení o výjezdu do zahraničí apod.
ADMINISTRATIVNÍ záležitosti STUDIJNÍHO rázu Studijní oddělení Vaší fakulty
 • potvrzení o studiu (ČJ/AJ)
 • výpisy známek/Transcript of records
 • odevzdání žádosti o uznání předmětů schválené proděkanem
KOMUNIKACE se ZAHRANIČNÍ ŠKOLOU Koordinátor nebo kancelář pro přijíždějící zahraniční výměnné studenty (Incoming Exchange Students Coordinator/Office), oddělení pro záležitosti ubytování (Accommodation Office)
 • podávání přihlášky na zahraniční školu
 • konkrétní dotazy týkající se studia a praktických náležitostí pobytu
 • vystavování a potvrzování dokumentů v době pobytu v zahraničí apod.
OSOBNÍ ZKUŠENOSTI jiných studentů Studenti VŠE, kteří dříve vyjeli na stejnou školu.Studenti VŠE, kteří jednou s Vámi na stejnou školu (všechny lze vyhledat v InSISu).Studenti zahraničních škol pobývající na VŠE kontakt skrze aktivity, jež pořádá studentská organizace Buddy System)
 • zkušenosti z místa pobytu
 • rady na cestu
 • tipy na hledání ubytování apod.

 

Proděkani jednotlivých fakult

Proděkani pro studium a/nebo proděkani pro zahraniční styky jsou Osobami kompetentními ve věci schvalování studijních plánů pro zahraniční studium (studijní smlouva/Learning Agreement) a posuzování žádostí o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí.

FFÚ doc. Marcela Žárová, CSc. NB 143 proděkanka pro zahraniční vztahy Je kontaktní osobou pro zájemce o zahraniční studium a vyjíždějící studenty; posuzuje studijní smlouvu/Learning Agreement.
doc. Dana Dvořáková NB 142 proděkanka pro pedagogiku

Posuzuje žádost o uznání.
Informace FFÚ pro studenty vyjíždějící do zahraničí: odkaz na stránky FFÚ
FMV Ing. Radek Čajka, Ph.D. NB 208 proděkan pro zahraniční vztahy Posuzuje studijní smlouvu/Learning Agreement.
Ing. Pavel Hnát, Ph.D. NB 207 proděkan pro pedagogickou činnost
Posuzuje žádost o uznání.
Informace FMV pro studenty vyjíždějící do zahraničí: intranet FMV
FPH prof. Jindřich Soukup, CSc. RB 339 proděkan pro zahraniční vztahy

Pro všechny studenty FPH (obvykle mimo obor International Management/CEMS MIM): Posuzuje studijní smlouvu/Learning Agreement (LA).
Potvrzení LA o letních prázdninách: viz stránky FPH.
doc. Hana Mikovcová, Ph.D RB 327 proděkanka pro pedagogickou činnost Pro všechny studenty FPH (obvykle mimo obor International Management/CEMS MIM): Posuzuje žádost o uznání.

FIS Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. NB 407 proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost Studijní smlouvu/Learning Agreement posuzují a podepisuje proděkan pro pedagogiku; počítejte také prosím, že proděkanem pro pedagogiku budete před tím, než Vám studijní smlouvu podepíše, nejspíše vyzváni ke zjištění stanoviska garanta Vašeho oboru k volbě předmětů, tj. vhodnosti uznání zahraničních předmětů do studijního plánu Vašeho oboru. Posouzení žádosti o uznání je v kompetenci výhradně proděkana pro pedagogiku.
prof. Ing, Petr Doucek, Ph.D NB 452 proděkan pro zahraniční vztahy
NF prof. Vojtěch Krebs NB 334 proděkan pro pedagogiku Posuzuje studijní smlouvu/Learning Agreement a žádost o uznání.
prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. NB 340 proděkan pro zahraniční vztahy Learning Agreement.
FMJH Ing. Jiří Přibil, Ph.D. JH 336 proděkan pro studium Posuzuje studijní smlouvu/Learning Agreement a žádost o uznání.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague