Jak si plánovat výjezd a vybírat školu

Proč plánovat předem?
Uznání zahraničního studia
Volba období/semestru výjezdu
Výběr hostitelské školy

Na koho se obrátit
Časté otázky týkající se plánování výjezdu
Jsou i jiné možnosti?

Proč plánovat předem?

nahoru

Uznání zahraničního studia

nahoru

Volba období/semestru výjezdu

nahoru

Výběr hostitelské školy

Semestrální výměnné pobyty se uskutečňují na partnerských školách VŠE po celém světě. V současné době má VŠE celkem více než 220 partnerských škol, z nichž asi dvě třetiny se nacházejí v Evropě. Součástí partnerství s většinou škol, je dohoda o vzájemné výměně studentů.
V nabídce výměnných pobytů s uskutečněním v rámci bakalářskéhomagisterského studia jsou jak pobyty v Evropě, tak  i mimo Evropu.

Konkrétní nabídka škol/rozpis míst na semestrální výměnné pobyty platné pro následující akademický rok jsou zveřejňovány jako součást brožury věnované možnostem studia v zahraničí, resp. semestrálním výměnným pobytům; jsou rozděleny na nabídku pro výměnné pobyty bakalářské a pro pobyty magisterské.
Nová brožura vychází vždy na podzim, v době konání informačních schůzek o možnostech studia v zahraničí. Těsně před začátkem období podávání přihlášek do výběrového řízení, je pak na internetové stránce OZS zveřejněna aktualizovaná elektronická verze přehledu výměnných míst.
Dokud není k dispozici verze nová, lze orientačně využít verzi starší. Nabídka škol se může meziročně obměňovat, obvykle však ve smyslu jejího rozšiřování (jen výjimečně je některá škola z nabídky stažena); mohou se také měnit podmínky pobytu na jednotlivých školách (počet výměnných míst k dispozici, možné období pobytu, požadavky na jazykovou vybavenost zájemců apod.)

Seznam/rozpis výměnných míst je řazen dle jazyka studia/výuky na dané škole a dále dle země.

U každé partnerské instituce jsou pak uvedeny základní údaje, které můžete potřebovat jako východisko pro své rozhodování o volbě škol:

Kde získat podrobnější informace o školách

Kriteria výběru

Doporučená

Jazyk studia/výuky

Vhodné oborové zaměření/předměty způsobilé k uznání

Místo, čas a další praktické náležitosti pobytu

Nedoporučená

nahoru

Na koho se obrátit

OBECNÉ a ADMINISTRATIVNÍ náležitosti spojené se semestrálními výměnnými pobyty Dotazy k informacím uvedeným na internetových stránkách, financování stipendií, speciální dotazy na výběrové řízení a jeho kriteria apod. Oddělení zahraničních styků
AKADEMICKÉ záležitosti Konzultace ohledně vhodného semestru/období výjezdu (vzhledem k plnění povinností na VŠE), vhodnost volby školy a výběru předmětů, uznávání zahraničního studia (včetně potřebného počtu dosud nepoužitých kreditních poukázek) apod. Proděkani pro studium/zahraniční styky jednotlivých fakult. S otázkami týkajícími se vhodné hostitelské školy se můžete zkusit obrátit také např. na vedoucí/ho katedry, která uskutečňuje Váš studijní program.
ZKUŠENOSTI STUDENTŮ Akademické, praktické, osobní zkušenosti z již uskutečněných výměnných studijních pobytů... Existují databáze zpráv vypracovaných účastníky předchozích pobytů, své kolegy z VŠE můžete kontaktovat prostřednictvím InSISu.
Zahraniční školy a život v zahraničí z pohledu místních studentů... Se zahraničními studenty z partnerských škol, kteří pobývají na výměnném pobytu na VŠE, se můžete seznámit v rámci studia předmětů v cizích jazycích, které se na VŠE vyučují, a také prostřednictvím Buddy Programu, Dnů partnerských univerzit a dalších aktivit, jež zajišťuje studentská organizace Buddy System.

Jsou i jiné možnosti?

Pokud Vás z nějakého důvodu možnost semestrálních výměnných pobytů nezaujala nebo se z nějakého důvodu nemůžete do tohoto programu zapojit, nabízí se řada jiných možností, jak vyjet studovat do zahraničí.  Více informací v sekci jiné možnosti studia v zahraničí.

nahoru


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague