1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
InSIS – aplikace spojené se zahraničním studiem

Související stránky

Některé z aplikací se zobrazují pouze těm studentům, kterým již byl ve studijní evidenci tzv. založen „zahraniční výjezd“. Toto neproběhne automaticky po ukončení výběrového řízení, ale obvykle nejdříve poté, co přijde ze zahraniční školy Váš akceptační dopis. Zadání informací se může uskutečnit i jen krátce před Vaším skutečným odjezdem: zejména pokud se nacházíte v závěru bakalářského studia a do zahraničí máte vyjet až v rámci studia magisterského; dalším omezením je nastavení systému ze strany fakult, které až v určité chvíli povolí pracovat v InSISu s budoucími semestry.

Podrobný popis aplikací, jež jsou v InSISu k dispozici v souvislosti se zahraničním studiem, naleznete v Oficiální dokumentaci InSISu (Svazek 2 – Student).

Výsledky výběrového řízení Přihlášený uživatel & Účastník výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty Portál studenta / Moje studium / Moje zahraniční studium Zobrazuje seznam studentů, kteří uspěli ve výběrovém řízení na semestrální výměnné pobyty, jehož jste se zúčastnili. Můžete si vyfiltrovat jména kolegů, kteří jedou na stejnou školu jako Vy nebo na jinou školu ve stejném městě a zjistit si jejich e-mailovou adresu.
Pozor, některé názvy škol se v rolovacím/filtrovacím menu vyskytují dvakrát: jde o školy, kde lze studovat v místním jazyce nebo v angličtině; studenti na tyto školy vyjíždějící bohužel v seznamu nejsou vidět společně, je nutno si pro každý jazyk seznam studentů zobrazit zvlášť.
Pozor! Pokud jste podali přihlášku v době svého bakalářského studia a výjezd pak realizujete už v rámci studia navazujícího magisterského, aplikace spojené s výběrovým řízením uvidíte jen ve svém bakalářském profilu, aplikace spojené se samotným výjezdem pak v profilu navazujícím magisterském. (Aktivní je ten profil, u kterého svítí zelený puntík.)
Zprávy ze zahraničních pobytů Přihlášený uživatel Portál veřejných informací / Další informace o VŠE / Studijní informace (odkaz) S použitím různých filtrů lze získávat seznamy studentů, kteří v určitém období vyjeli/vyjedou studovat do určité země. U jednotlivých studentů se zobrazí informace o škole kde studovali/studují, a odkaz na jejich závěrečnou zprávu, pokud už ji vyplnili. Tímto způsobem můžete tedy vyhledat i jména studentů, kteří na konkrétní škole právě pobývají, přestože dosud neexistuje závěrečná zpráva.
Checklisty Přihlášený uživatel & Student, kterému byl ve Studijní evidenci „založen zahraniční výjezd“ Portál studenta / Moje studium / Moje zahraniční studium Tabulka s názvy jednotlivých dokumentů a kroků spojených s administrativním zajištěním zahraničního studia, do níž se zaznamenává, zda a kdy byl daný krok splněn/uskutečněn (červené puntíky se postupně mění na zelené). 
Bankovní spojení Přihlášený uživatel Nastavení informačního systému – Kontrola osobních údajů Pro účel výplaty stipendia z tzv. Jiných zdrojů bude použito bankovní spojení, jež máteevidováno v InSISu pro účely výplaty všech ostatních stipendií, která od VŠE dostáváte (ubytovací, prospěchové apod.). Potřebujete-li údaj doplnit nebo aktualizovat, je třeba obrátit se na studijní referentku.
Pozor, při kontrole správnosti bankovního spojení nesledujte jen, zda je správně zadáno číslo, ale také zda se ve sloupci „Aktivní“ zobrazuje „ano“.
Hodnocení zahraničního pobytu Přihlášený uživatel & Student, kterému byl ve Studijní evidenci „založen zahraniční výjezd“ Portál studenta / Moje studium / Moje zahraniční studium
  • Tuto aplikaci používají všichni studenti vyjíždějící do ZÁMOŘÍ a RUSKA a Švýcarska (tj. se stipendem z tzv. Jiných zdrojů) pro vyplnění závěrečné zprávy o svém pobytu.
  • Studenti vyjíždějící v rámci programu Erasmus, tj. do evropských zemí, svou zprávu většinou vyplňovali do databáze Národní agentury), až od roku 2013/2014 též do InSISu (mimo to pak ještě celoevropský dotazník do speciální neveřejné databáze).
Stáže záleží na individuálním nastavení Informace o VŠE / Lidé na VŠE Informace o zahraničním studijním pobytu se v aplikaci Stáže může zobrazit, pokud je daný „výjezd založen“ ve studijní evidenci.
V aplikaci Uživatelská nastavení lze pak nastavit jednu ze tří možností zobrazení informací o stážích ostatním uživatelům systému: nebude se v aplikaci Lidé na VŠE zobrazovat vůbec, bude se zobrazovat jen přihlášeným uživatelům, bude se zobrazovat i uživatelům nepřihlášeným (veřejnosti).