Speciální grant pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

Jedná se o navýšení základní měsíční částky stipendia, o něž žádáte přímo na VŠE prostřednictvím OZS.

O navýšení základní měsíční částky stipendia může požádat student, který má nárok na nebo pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených v § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách (sociální stipendium přizná – v souladu se svým stipendijním řádem – vysoká škola studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře, jestliže příjem rodiny uvažovaný pro účely posouzení nároku na tento přídavek na dítě nepřesahuje 1,5násobek životníha minima rodiny).
Související dokumenty:

Obdrží-li student navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení o 150 EUR u aktivity praktické stáže (tj. student obdrží buď navýšení 150 EUR pro praktické stáže NEBO navýšení 200 EUR z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění).

Formulář žádosti si vyžádejte na ozs [at] vse.cz nebo přímo u své kontaktní osoby/koordinátorky.

Přílohy žádosti:

  1. Jste příjemcem sociálního stipendia od VŠE: žádné přílohy, bude ověřeno interně.
  2. Nejste příjemcem sociálního stipendia přímo na VŠE: je k třeba k žádosti doložit potvrzení o pobírání přídavků na dítě v ČR, případně obdobný dokument o jejich pobírání vydaný v zemi Vašeho původu, společně s potvrzením o rozhodném příjmu rodiny.

Formulář a případné přílohy je třeba odevzdat na OZS ve stanovém termínu před každým semestrem. Pro výjezdy v ZS 2018/2019 nejpozději do pondělí 9. 7. 2018 do 12:00.

O navýšení sazby ze socio-ekonomických důvodů nelze žádat po zahájení mobility.

Obecné informace Domu zahraniční spolupráce naleznete zde.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague