Speciální grant pro studenty s handicapem nebo specifickými potřebami

Jedná se o možnost získat příspěvek na úhradu nákladů, které vznikají z rozdílu mezi finanční náročností běžných potřeb a potřeb vyplývajících z Vaší specifické zdravotní situace.

Žádost o tento speciální grant podáváte prostřednictvím OZS k Domu zahraniční spolupráce (DZS), a to obvykle v létě pro výjezdy v zimním semestru a v prosinci pro výjezdy v letním semestru. Přesné termíny vyhlašuje DZS.

Zároveň je vždy stanoven interní termín pro odevzdání Vaší žádosti o příspěvek na OZS, kde musejí být Vaše materiály před zasláním národní agentuře zpracovány a opatřeny vyjádřením VŠE. Tento interní termín vychází z provozních okolností; počítejte, že bude jistě předcházet termínu obecnému.

Po ukončení zahraničního studijního pobytu je nutné využití tohoto speciálního příspěvku vyúčtovat, tj. předložením příslušných účtů/faktur doložit, jaké konkrétní výdaje vyplývající z Vaší specifické zdravotní situace v průběhu zahraničního studijního pobytu nastaly a byly s pomocí příspěvku uhrazeny. Případné nevyužité finanční prostředky je následně nutné vrátit.

Obecné informace a pokyny DZS naleznete zde.

Podrobnější pokyny a interní termíny VŠE: podání žádosti o stipendium

Aktuální termíny pro předání žádostí ze strany vysoké školy DZS jsou 15. 7. 2018 (výjezdy v zimním semestru nebo na celý rok) a 1. 12. 2018 (výjezdy v letním semestru).

 

Výjezdy na ZS 2018/2019

 1. Napište na ozs [at] vse.cz  o formulář žádosti (případně ke stažení přímo na stránkách DZS).
 2. Žádost vyplňte (na počítači prosím) a podepište.
 3. Žádost opatřete potřebnými PŘÍLOHAMI:
  • lékařská zpráva,
  • průkaz ZTP (kopie), jste-li držitelem,
  • akceptační dopis vydaný zahraniční školou (kopie) – vyjadřující, že hostitelská škola je srozuměna s Vaším zdravotním stavem, příp. kopie komunikace, že jste o tomto hostitelskou školu informovali,
  • studijní smlouva/learning agreement (kopie) – podepsaná Vámi, VŠE i hostitelskou školou.
 4. Vyplněnou a podepsanou žádost spolu s PŘÍLOHAMI odevzdejte na OZS do pondělí 9. 7. 2018 do 12:00.
 5. OZS Vaši žádost dále zpracuje a předá DZS do termínu stanoveného na 15. 7. 2018.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague