1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
ZÁMOŘÍ a RUSKO (Jiné zdroje/Stipendijní fond VŠE)

Související stránky

Základní informace

V rámci nabídky semestrálních výměnných pobytů poskytuje VŠE svým studentům možnost vycestovat na studijní pobyt na některou z partnerských vysokých škol se sídlem v Rusku, Severní nebo Latinské Americe, Asii, Austrálii nebo na Novém Zélandu, s nimiž má dohodu o vzájemné výměně studentů.

Spolupráce se zámořskými a ruskými školami se neuskutečňuje v rámci žádného zastřešujícího mezinárodního programu, ale výhradně na základě jednotlivých meziuniverzitních dohod.

Studijní pobyty v těchto destinacích mohou být z různých důvodů vnímány jako náročnější oproti pobytům v rámci Evropy, a to jak z hlediska administrativních náležitostí s nimi spojených, tak z hlediska jejich finančního zajištění.

Finanční příspěvek na pobyt

Finanční příspěvek na semestrální studijní pobyty v zámoří a Rusku je poskytován ze Stipendijního fondu VŠE, a to v následující výši:

  • 10 000 Kč na každý měsíc pobytu (výpočet s přesností na 1/2 měsíce dle akademického kalendáře zahraniční univerzity)
  • a 10 000 Kč jako jednorázový příspěvek na zajištění letenky/víz.

Studenti, kteří jsou na zámořské školy úspěšně přijatí, obdrží tento příspěvek automaticky. Dále platí:

  • Typ účtu, na který lze stipendium obdržet: účet u finančního ústavu v České republice uvedený v InSIS
  • Měna, v níž se budou stipendia vyplácet: české koruny (CZK)
  • Finanční příspěvek se vyplácí v jedné splátce celé před začátkem / na začátku pobytu

Některé fakulty VŠE poskytují svým studentům vyslaným na studijní pobyt do zahraničí dodatečný příspěvek z fakultního stipendijního fondu.

Každý student má samozřejmě právo podat žádost o další finanční příspěvek/stipendium/grant u organizace/instituce/fondu/nadace, které takové příspěvky poskytují, za předpokladu, že splní podmínky stanovené poskytovatelem grantu.

Speciální grant pro studenty s handicapem

Jedná se o možnost získat příspěvek od VŠE na úhradu nákladů, které vznikají z rozdílu mezi finanční náročností běžných potřeb a potřeb vyplývajících ze  specifické zdravotní situace studenta.

Prosíme, abyste se obrátili na svou koordinátorku na OZS kvůli individuálnímu projednání.

Další možnosti financování

Další finance/doplňkové stipendium se můžete pokusit získat například prostřednictvím některé organizace/instituce/fondu/nadace, které podporují studium v zahraničí. (Tipy na některé organizace tohoto druhu.)

  • Může být také možné získat dodatečné stipendium přímo od Vaší fakulty na VŠE v závislosti na tom, kde uskutečníte zahraniční pobyt. Aktuální informace hledejte na internetových stránkách své fakulty a/nebo u proděkanů pro studium a zahraniční styky.

dalších možnostech získání finanční podpory/stipendia se můžete zkusit informovat přímo u své zahraniční školy, resp. v ze zprávách studentů, kteří na dané škole studovali již dříve, u zastupitelského úřadu Vaší hostitelské země v ČR nebo na příslušném portálu „Study in…“.

Je také možné ucházet se o jiné druhy stipendií, jejichž poskytovatel nestanovuje, že by se stipendiem Erasmus vylučovala. Na našich stránkách naleznete tipy na různé poskytovatele (doplňkových) stipendií na podporu studia v zahraničí.