Evropa

Obecně

Stipendia nejsou nároková. V zásadě však všichni účastníci programu Erasmus+ obdrží finanční podporu na zvýšené náklady související s uskutečněním mobility/zahraničního pobytu. Stipendia jsou financována z více zdrojů: jednak z rozpočtu Evropské unie, jednak ze státního rozpočtu (MŠMT).

EU definuje základní pravidla (kriteria) pro určování výše stipendií, upřesnění pak provádí národní agentura programu Erasmus, a to ve shodě s příslušnými státními institucemi a/nebo vysokými školami a s přihlédnutím k okolnostem, jako jsou dostupnost jiných zdrojů financování na podporu uskutečnění zahraničního studia/pracovní stáže a počet studentů zajímajících se o zahraniční studium/stáže.

Země jsou rozděleny do tří skupin v závislosti na výši životních nákladů, čemuž odpovídá i výše stipendia. Přehled částek stipendií stanovený českou národní agenturou si můžete stáhnout v sekci DownloadV každém případě je nutno počítat s použitím vlastních finančních prostředků. 

Skupina Země Výše stipendia/měsíc
1 Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie 510 €
2 Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko 450 €
3 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie,  Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 330 €

Způsob využití poskytnutých finančních prostředků není nutno dokazovat účetními doklady. Hlavním dokladem o uskutečnění studijního pobytu, a tedy o náležitém využití přiděleného stipendia, v zahraničí je výpis studijních výsledků/Transcript of Records.

Výpočet délky pobytu a výše stipendia

Délka pobytu se počítá s přesností na dny. 

Stipendium obecně není nárokové, tj. vysílající instituce má dle stavu rozpočtu, jímž disponuje, právo rozhodnout, zda se stipendium poskytne na celou dobu trvání zahraničního studijního pobytu, nebo jen na jeho část, a zda se budou doplácet stipendia v případě pobytů prodloužených dle stanovených pravidel.

*V případě pobytů delších než jeden semestr (týká se v současné době pouze účastníků programu IB Double Degree a studentů oboru EGEI) je obvykle stanoveno omezení, na jakou část celkového pobytu se stipendium poskytne.

Výplata stipendia

Výše stipendia a způsob a moment jeho výplaty se liší dle jednotlivých stipendijních programů.

Pro studenty jedoucí do evropské země kromě Švýcarska platí:

Další možnosti financování

Další finance/doplňkové stipendium se můžete pokusit získat například prostřednictvím některé organizace/instituce/fondu/nadace, které podporují studium v zahraničí. (Tipy na některé organizace tohoto druhu.)

dalších možnostech získání finanční podpory/stipendia se můžete zkusit informovat přímo u své zahraniční školy, resp. v ze zprávách studentů, kteří na dané škole studovali již dříve, u zastupitelského úřadu Vaší hostitelské země v ČR nebo na příslušném portálu „Study in…“.

Je také možné ucházet se o jiné druhy stipendií, jejichž poskytovatel nestanovuje, že by se stipendiem Erasmus vylučovala. Na našich stránkách naleznete tipy na různé poskytovatele (doplňkových) stipendií na podporu studia v zahraničí.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague