Jak podat přihlášku

Postup podání přihlášky

Přihlášky se podávají pouze elektronicky, není nutné je tisknout a odevzdávat na OZS.

 1. Vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v InSIS (Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).
  • Do přihlášky můžete uvést neomezený počet škol v rámci maximálně 2 různých studijních jazyků, a to v pořadí dle své preference.
  • V přihlášce se Vám automaticky zobrazí zaškrtnutý jazykový test, který musejí všichni uchazeči povinně absolvovat. Hlásíte-li se na školy, které požadují další doklad o jazyce, pak je třeba v přihlášce zaškrtnout i možnost "Certifikáty" a vybrat z nabídky ten, kterým se chcete prokázat. Teprve po tomto kroku se Vám v přihlášce nabídnou i školy se speciálními požadavky.
  • Pokud má škola požadavek na doložení  jazykové úrovně C1 (CEFR), lze ji doložit buď složenou zkouškou na VŠE (v tomto případě se Vám absolvovaný předmět do přihlášky sám načte), nebo certifikátem dokládajícím tuto úroveň.
  • Vzhledem k faktu, že na studium v zahraničí budete vyjíždět nejčastěji v 5. semestru svého studia, zvažte prosím dobře volbu semestru (ZS/LS), kdy budete chtít vycestovat, a to především v souvislosti s ukončením Vašeho bakalářského studia (odevzdání a obhajoba BP, státní závěrečné zkoušky) a případným přijímacím řízením do navazujícího magisterského studia.
   • Vezměte v úvahu, že Transcript of Records, na základě kterého vám budou předměty odstudované v zahraničí  uznány do vašeho studijního plánu, dorazí až měsíc či dva po vašem návratu.
   • Ideálně byste tedy měli vycestovat v zimním semestru, výjezd v letním semestru by s největší pravděpodobností znamenal nutnost prodlužovat studium!
   • Na většinu škol bude možné vyjet v zimním semestru, nicméně si ale zároveň dovolujeme upozornit, že přestože budete preferovat výjezd v ZS, bohužel vám vzhledem k očekávanému převisu poptávky po ZS nad poptávkou po LS nemůžeme garantovat, že v tomto semestru opravdu vyjedete.
   • Preference semestru nemá žádný vliv na přidělování škol.
 2. Poté, co přihlášku v InSISu uložíte, je nutno nahrát všechny požadované přílohy (životopis/y, motivační dopis/y, příp. certifikáty) a vložit je do přihlášky.
 3. Celou přihlášku je třeba uzavřít.

Provádění změn v již podané přihlášce

V období podávání přihlášek (tj. před uplynutím uzávěrky)

Po uzávěrce odevzdávání přihlášek již není možné provádět jakékoli změny, lze školy pouze vyškrtnout bez možnosti náhrady a to do data konání jazykového testu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague