Administrativní postup před odjezdem do Evropských zemí

Podrobné informace k jednotlivým krokům naleznete níže.

schema před_update

Nominace

= OZS sdělí zahraniční partnerské škole, kteří studenti VŠE se budou příští semestr na dané zahraniční škole hlásit k výměnnému pobytu. Do doby než Vás koordinátorka z OZS na školu nanominuje o Vás zahraniční škola neví a tudíž neposílejte přihlášku před tím, než nominace proběhne.

*V případě studentů navazujících magisterských programů (Double degree, CEMS, IDS) s výukou v cizím jazyce vyřizuje nominace koordinátor/ka daného programu.

Přihláška na zahraniční školu

Přihlášku podává student po nominaci a dle termínů vyhlášených zahraničními školami (obvykle 2-4 měsíce před začátkem studia, může však být i jen jeden termín pro přihlášky na oba semestry). Přihláška je zcela ve vlastní režii studenta, přihlášky na jednotlivé školy se mohou značně lišit, v případě nejasností je nejlepší obrátit se na koordinátora zahraniční školy.

Akceptační dopis/email

(=Letter of Acceptance/Admission/Enrolment apod.)
Poté, co si úspěšně podáte přihlášku tento dopis potvrzuje, že Vás zahraniční škola akceptuje jako výměnného studenta/že jste zapsán do studia. Obvykle obsahuje informace vztahující se k začátku a konci pobytu; pokud tyto informace v dopise/e-mailu chybí, doložte akademický kalendář nebo jiný podklad, z nějž bude zřejmé, od kdy do kdy máte na zahraniční škole být přítomni.
Přesné informace o datu začátku a (předpokládaného) konce studijního pobytu jsou velice důležité pro výpočet výše stipendia.

Learning Agreement (LA)

Jeden z klíčových dokumentů souvisejících s Vaším zahraničním výměnným studiem. Jedná se o trojstrannou dohodu mezi Vámi, VŠE a Vaší zahraniční hostitelskou školou týkající se předmětů, které budete na zahraniční škole studovat.

Z pohledu VŠE stačí vyřídit LA krátce před odjezdem, ovšem záleží také na tom, zda dokument Vaše zahraniční škola požaduje obdržet spolu s přihláškou nebo kdy má termín pro registraci předmětů, tj. může být potřeba vyřídit studijní smlouvu i několik měsíců před začátkem zahraničního studia. Zároveň, pokud na svou zahraniční školu odjíždíte v létě/začátkem září nebo koncem prosince/začátkem ledna důrazně doporučujeme vyřídit před letními/vánočními prázdninami, neboť v těchto obdobích nemívají proděkani pravidelně vypsané konzultační hodiny.

Learning agreement podepsaný od všech tří stran (tzn. od studenta, od proděkana na VŠE a od hostitelské školy) je třeba nahrát v PDF/jpag/word do Checklistu v Insisu ještě před podepsáním účastnické smlouvy.

Formulář bankovního spojení

Nutno vyplnit zvláštní formulář určený pro tento účel – ke stažení v sekci Download. Dva vyplněné a podepsané originální výtisky (ne kopie) odevzdáte/zašlete poštou na OZS.

Online jazykové hodnocení - OLS

Odkaz pro vyplnění online jazykového hodnocení bude studentovi automaticky zaslán na školní emailovou adresu před začátkem a koncem výměnného pobytu. Pokud studentovi vyjde úroveň jazyka B1 a nižší podle CEFR, musí dle pravidel programu Erasmus+ povinně absolvovat online jazykový kurz během pobytu.

Účastnická smlouva/Grant Agreement

Vyřizuje se na OZS s Vaší koordinátorkou poté, co jste splnili vše výše uvedené a OZS vyhlásilo, že jsou smlouvy připraveny k podpisu (toto se týká pouze zimního semestru).

Tento dokument je nutno podepsat, aby mohlo být vyplaceno stipendium.

Checklisty

Osobní elektronický checklist slouží jako evidence administrativních náležitostí týkajících se zahraničního studijního pobytu. Kdykoli nastane v checklistu změna, přijde Vám upozornění na školní e-mailovou adresu; k jaké změně konkrétně došlo, lze zjistit nahlédnutím do checklistu. Naleznete je v Portálu studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium.Pokud ikonu odkazující na aplikaci nevidíte, znamená to, že do studijní evidence dosud nebyla zadána informace o Vašem výjezdu do zahraničí, nebyl založen výjezd (ten bývá založen po odevzdání akceptačního dopisu). Checklisty se nedoplňují automaticky, to dělá Vaše koordinátorka, proto tedy změna nemusí nastat ihned.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague