1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Administrativní postup před odjezdem do Evropských zemí

Související stránky

Podrobné informace k jednotlivým krokům naleznete níže.

schema před_update

Nominace

= OZS sdělí zahraniční partnerské škole, kteří studenti VŠE se budou příští semestr na dané zahraniční škole hlásit k výměnnému pobytu. Do doby než Vás koordinátorka z OZS na školu nanominuje o Vás zahraniční škola neví a tudíž neposílejte přihlášku před tím, než nominace proběhne.

 • To, že nominace proběhla se dozvíte emailem od Vaší koordinátorky OZS. Po nominaci by Vás měla zahraniční škola sama kontaktovat ohledně podávání přihlášek.
 • Kdy nominace proběhne závisí na termínech vyhlášených partnerskou školou - každá zahraniční škola má tyto termíny jiné. Obvykle předcházejí o 3-9 měsíců začátek studijního pobytu; typicky jsou termíny pro pobyty v zimním a letním semestru odlišeny, někdy však může jít o jeden termín společný.

*V případě studentů navazujících magisterských programů (Double degree, CEMS, IDS) s výukou v cizím jazyce vyřizuje nominace koordinátor/ka daného programu.

Přihláška na zahraniční školu

Přihlášku podává student po nominaci a dle termínů vyhlášených zahraničními školami (obvykle 2-4 měsíce před začátkem studia, může však být i jen jeden termín pro přihlášky na oba semestry). Přihláška je zcela ve vlastní režii studenta, přihlášky na jednotlivé školy se mohou značně lišit, v případě nejasností je nejlepší obrátit se na koordinátora zahraniční školy.

 • Tento krok formální, ale velice důležitý. Zahraniční škola neposuzuje na základě přihlášky to, zda studenta přijme, spíše tímto způsobem získává informace, které potřebuje k zapsání do studia, a student jí splněním jejich požadavků dáváte najevo svůj závazný zájem o studium na dané škole.
 • Přílohami přihlášky mohou být např.: fotografie, kopie občanského průkazu/pasu, výpis dosavadních studijních výsledků (tzv. Transcript of Records, který vydává studentům studijní referentka, Grading scale/známkování na VŠE apod.), potvrzení o studiu (nazýváno např. Certificate of Enrolment), kopie dokladu o zdravotním pojištění, doklad o jazykových znalostech (certifikáte nebo potvrzení od OZS/vyučujícího, životopis, motivační dopis apod.
 • Dodržení termínu a náležitostí podání přihlášky je ve většině případů jen na studentovi. Jen výjimečně zahraniční školy požadují, aby přihlášky posílaly jménem studentů domácí školy.

Akceptační dopis/email

(=Letter of Acceptance/Admission/Enrolment apod.)
Poté, co si úspěšně podáte přihlášku tento dopis potvrzuje, že Vás zahraniční škola akceptuje jako výměnného studenta/že jste zapsán do studia. Obvykle obsahuje informace vztahující se k začátku a konci pobytu; pokud tyto informace v dopise/e-mailu chybí, doložte akademický kalendář nebo jiný podklad, z nějž bude zřejmé, od kdy do kdy máte na zahraniční škole být přítomni.
Přesné informace o datu začátku a (předpokládaného) konce studijního pobytu jsou velice důležité pro výpočet výše stipendia.

 • Kopii akceptačního dopisu odevzdáte/přepošlete emailem na OZS jakmile takový dopis/email obdržíte, aby Vám mohl být v InSISu založen zahraniční výjezd.

Learning Agreement (LA)

Jeden z klíčových dokumentů souvisejících s Vaším zahraničním výměnným studiem. Jedná se o trojstrannou dohodu mezi Vámi, VŠE a Vaší zahraniční hostitelskou školou týkající se předmětů, které budete na zahraniční škole studovat.

 • Za účelem podpisu studijní smlouvy  Vaši fakultu zastupují proděkan pro studium a/nebo proděkan pro zahraniční styky
 • Pro zápis do studijní smlouvy Vám proděkan schválí jen takové předměty, kterou jsou uznatelné do Vašeho studia na VŠE, jedná se tedy o záruku budoucího uznání Vašeho zahraničního studia do studia na VŠE.
  Pokud byste na zahraniční škole reálně studovali jiné předměty, než které máte zapsány v Learning Agreementu nebo evidovány jako jeho změnu, VŠE nemá povinnost Vám takové předměty uznat; pokud by takových předmětů byla většina, mohlo by to způsobit závažné problémy s dodržením studijního řádu VŠE a pravidel výměnného studia. Důrazně tedy doporučujeme o Learning Agreement řádně pečovat.
 • Pro vyplnění studijní smlouvy můžete použít formulář nabízený Vaší hostitelskou školou. Neodpovídá - li  však nové podobě Learning agreementu pro Erasmus+ nebo nemá - li hostitelská škola vlastní formulář, je nutné vyplnit Learning agreement before/during the mobility pro Erasmus+ (ke stažení v sekci Download).
 • Studijní smlouva nemusí být originál, lze pracovat s kopií/skenem.
 • Předměty si vybírejte v tom jazyce, ve kterém jste prošli výběrovým řízením! Např. pokud jste prošli výběrovým řízením ve francouzštině a zahraniční škola nabízí i předměty v angličtině, tak si některé anglické předměty můžete do learning agreementu zvolit, nicméně předměty ve francouzštině musí být ve vyšší kreditové hodnotě než předměty v angličtině.

Z pohledu VŠE stačí vyřídit LA krátce před odjezdem, ovšem záleží také na tom, zda dokument Vaše zahraniční škola požaduje obdržet spolu s přihláškou nebo kdy má termín pro registraci předmětů, tj. může být potřeba vyřídit studijní smlouvu i několik měsíců před začátkem zahraničního studia. Zároveň, pokud na svou zahraniční školu odjíždíte v létě/začátkem září nebo koncem prosince/začátkem ledna důrazně doporučujeme vyřídit před letními/vánočními prázdninami, neboť v těchto obdobích nemívají proděkani pravidelně vypsané konzultační hodiny.

Learning agreement podepsaný od všech tří stran (tzn. od studenta, od proděkana na VŠE a od hostitelské školy) je třeba nahrát v PDF/jpag/word do Checklistu v Insisu ještě před podepsáním účastnické smlouvy.

Formulář bankovního spojení

Nutno vyplnit zvláštní formulář určený pro tento účel – ke stažení v sekci Download. Dva vyplněné a podepsané originální výtisky (ne kopie) odevzdáte/zašlete poštou na OZS.

 • Typ účtu, na který lze stipendium obdržet: účet u finančního ústavu v České republice.
 • V jaké měně má být účet vedenŽádné omezení není stanoveno, výhodné je mít eurový účet pokud jedete do země eurozóny.
 • Může jít o účet vedený v zahraničí (např. na Slovensku)? Ne.
 • Musí jít o stejné číslo účtu, které mám vedeno v InSISu? Nemusí.
 • Mám číslo účtu, kam chci stipendium zaslat, evidované v InSISu… I v tomto případě prosím vyplňte formulář (obsahuje jiný typ údajů, než lze sdělit prostřednictvím InSISu).

Online jazykové hodnocení - OLS

Odkaz pro vyplnění online jazykového hodnocení bude studentovi automaticky zaslán na školní emailovou adresu před začátkem a koncem výměnného pobytu. Pokud studentovi vyjde úroveň jazyka B1 a nižší podle CEFR, musí dle pravidel programu Erasmus+ povinně absolvovat online jazykový kurz během pobytu.

Účastnická smlouva/Grant Agreement

Vyřizuje se na OZS s Vaší koordinátorkou poté, co jste splnili vše výše uvedené a OZS vyhlásilo, že jsou smlouvy připraveny k podpisu (toto se týká pouze zimního semestru).

Tento dokument je nutno podepsat, aby mohlo být vyplaceno stipendium.

 • Obvyklé je osobní vyřízení, tj. dostavení se k podpisu na OZS v úředních hodinách.
 • Je však možné i vyřízení na dálku (pomocí e-mailu a pošty: OZS Vám pošle dohodu k podpisu e-mailem, Vy dokument  vytisknete ve dvou exemplářích, podepíšete a zašlete zpět poštou).
 • Při podpisu Vás také v případě nutnosti může zastoupit osoba vybavená úředně ověřenou plnou mocí vystavenou pro tento účel.

Checklisty

Osobní elektronický checklist slouží jako evidence administrativních náležitostí týkajících se zahraničního studijního pobytu. Kdykoli nastane v checklistu změna, přijde Vám upozornění na školní e-mailovou adresu; k jaké změně konkrétně došlo, lze zjistit nahlédnutím do checklistu. Naleznete je v Portálu studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium.Pokud ikonu odkazující na aplikaci nevidíte, znamená to, že do studijní evidence dosud nebyla zadána informace o Vašem výjezdu do zahraničí, nebyl založen výjezd (ten bývá založen po odevzdání akceptačního dopisu). Checklisty se nedoplňují automaticky, to dělá Vaše koordinátorka, proto tedy změna nemusí nastat ihned.