Administrativní postup před odjezdem do zámoří a Ruska

Nominace

= OZS sdělí zahraniční partnerské škole, kteří studenti VŠE se budou příští semestr na dané zahraniční škole hlásit k výměnnému pobytu. Do doby než Vás koordinátorka z OZS na školu nanominuje o Vás zahraniční škola nic neví a tudíž neposílejte přihlášku před tím, než nominace proběhne.

*V případě studentů navazujících magisterských programů (Double degree, CEMS, IDS) s výukou v cizím jazyce vyřizuje nominace koordinátor/ka daného programu.

Přihláška na zahraniční školu

Přihlášku podává student po nominaci a dle termínů vyhlášených zahraničními školami (obvykle 2-4 měsíce před začátkem studia, může však být i jen jeden termín pro přihlášky na oba semestry). Přihláška je zcela ve vlastní režii studenta, přihlášky na jednotlivé školy se mohou značně lišit, v případě nejasností je nejlepší obrátit se na koordinátora zahraniční školy.

Akceptační dopis/email

(=Letter of Acceptance/Admission/Enrolment apod.)
Potvrzuje, že Vás zahraniční škola akceptuje jako výměnného studenta/že jste zapsán do studia. Obvykle obsahuje informace vztahující se k začátku a konci pobytu; pokud tyto informace v dopise/e-mailu chybí, doložte akademický kalendář nebo jiný podklad, z nějž bude zřejmé, od kdy do kdy máte na zahraniční škole být přítomni.
Přesné informace o datu začátku a (předpokládaného) konce studijního pobytu jsou velice důležité pro výpočet výše stipendia.

Learning Agreement (LA)

= studijní smlouva.

Jeden z klíčových dokumentů souvisejících s Vaším zahraničním výměnným studiem. Jedná se o trojstrannou dohodu mezi Vámi, VŠE/Vaší fakultou a Vaší zahraniční hostitelskou školou týkající se předmětů, které budete na zahraniční škole studovat.

Z pohledu VŠE stačí vyřídit LA krátce před odjezdem, ovšem záleží také na tom, zda dokument Vaše zahraniční škola požaduje obdržet spolu s přihláškou (tento požadavek je pravděpodobný jen u evropských škol zapojených do programu Erasmus) nebo kdy má termín pro registraci předmětů, tj. může být potřeba vyřídit studijní smlouvu i několik měsíců před začátkem zahraničního studia. Zároveň, pokud na svou zahraniční školu odjíždíte v létě/začátkem září nebo koncem prosince/začátkem ledna důrazně doporučujeme vyřídit před letními/vánočními prázdninami, neboť v těchto obdobích nemívají proděkani pravidelně vypsané konzultační hodiny.

Learning agreement podepsaný od Vás a od proděkana na VŠE je třeba nahrát v PDF/jpg/word do Checklistu v Insisu.

Rozhodnutí o přidělení stipendia

Rozhodnutí o přidělení stipendia od VŠE obdržíte obvykle poštou na adresu trvalého bydliště uvedenou v InSISu. Pro účely výplaty stipendia ze stipendijního fondu VŠE bude použito stejné bankovní spojení (účet otevřený u banky/bankovní pobočky v České republice, obvykle tedy korunový účet), které máte evidováno studijním oddělením v InSISu v souvislosti s výplatou jiných druhů stipendií, která dostáváte od VŠE (ubytovací, prospěchové apod.).

Tento údaj můžete zkontrolovat v Nastavení informačního systému – Kontrola osobních údajů.
O jeho případnou opravu je nutno požádat studijní referentku (lze i formou elektronické žádosti přes InSIS).

Checklisty

Osobní elektronický checklist slouží jako evidence administrativních náležitostí týkajících se zahraničního studijního pobytu. Kdykoli nastane v checklistu změna, přijde Vám upozornění na školní e-mailovou adresu; k jaké změně konkrétně došlo, lze zjistit nahlédnutím do checklistu. Naleznete je v Portálu studenta - Moje studium - Moje zahraniční studium.Pokud ikonu odkazující na aplikaci nevidíte, znamená to, že do studijní evidence dosud nebyla zadána informace o Vašem výjezdu do zahraničí, nebyl založen výjezd (ten bývá založen po odevzdání akceptačního dopisu). Checklisty se nedoplňují automaticky, to dělá Vaše koordinátorka, proto tedy změna nemusí nastat ihned.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague