1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Administrativní postup před odjezdem do zámoří a Ruska

Související stránky

Nominace

= OZS sdělí zahraniční partnerské škole, kteří studenti VŠE se budou příští semestr na dané zahraniční škole hlásit k výměnnému pobytu. Do doby než Vás koordinátorka z OZS na školu nanominuje o Vás zahraniční škola nic neví a tudíž neposílejte přihlášku před tím, než nominace proběhne.

 • To, že nominace proběhla, se dozvíte emailem, který obdržíte od Vaší koordinátorky OZS. Po nominaci by Vás měla zahraniční škola sama kontaktovat ohledně podávání přihlášek.
 • Kdy nominace proběhne závisí na termínech vyhlášených partnerskou školou - každá zahraniční škola má tyto termíny jiné.Obvykle předcházejí o 3-9 měsíců začátek Vašeho zahraničního studijního pobytu; typicky jsou termíny pro pobyty v zimním a letním semestru odlišeny, někdy však může jít o jeden termín společný.

*V případě studentů navazujících magisterských programů (Double degree, CEMS, IDS) s výukou v cizím jazyce vyřizuje nominace koordinátor/ka daného programu.

Přihláška na zahraniční školu

Přihlášku podává student po nominaci a dle termínů vyhlášených zahraničními školami (obvykle 2-4 měsíce před začátkem studia, může však být i jen jeden termín pro přihlášky na oba semestry). Přihláška je zcela ve vlastní režii studenta, přihlášky na jednotlivé školy se mohou značně lišit, v případě nejasností je nejlepší obrátit se na koordinátora zahraniční školy.

 • Tento krok formální, ale velice důležitý. Zahraniční škola neposuzuje na základě přihlášky to, zda studenta přijme, spíše tímto způsobem získává informace, které potřebuje k zapsání do studia, a student jí splněním jejich požadavků dáváte najevo svůj závazný zájem o studium na dané škole.
 • Přílohami přihlášky mohou být např.: fotografie, kopie občanského průkazu/pasu, výpis dosavadních studijních výsledků (tzv. Transcript of Records, který vydává studentům studijní referentka, Grading scale/známkování na VŠE apod.), potvrzení o studiu (nazýváno např. Certificate of Enrolment), kopie dokladu o zdravotním pojištění, doklad o jazykových znalostech (certifikáte nebo potvrzení od OZS/vyučujícího, životopis, motivační dopis apod.
 • Dodržení termínu a náležitostí podání přihlášky je ve většině případů jen na studentovi. Jen výjimečně zahraniční školy požadují, aby přihlášky posílaly jménem studentů domácí školy.

Akceptační dopis/email

(=Letter of Acceptance/Admission/Enrolment apod.)
Potvrzuje, že Vás zahraniční škola akceptuje jako výměnného studenta/že jste zapsán do studia. Obvykle obsahuje informace vztahující se k začátku a konci pobytu; pokud tyto informace v dopise/e-mailu chybí, doložte akademický kalendář nebo jiný podklad, z nějž bude zřejmé, od kdy do kdy máte na zahraniční škole být přítomni.
Přesné informace o datu začátku a (předpokládaného) konce studijního pobytu jsou velice důležité pro výpočet výše stipendia.

 • Kopii akceptačního dopisu odevzdáte/přepošlete emailem na OZS jakmile takový dopis/email obdržíte.
 • Poté, co akceptační dopis odevzdáte, Vám Vaše koordinátorka založí v InSIS studijní výjezd.
 • Přijde-li akceptační dopis přímo na OZS, Vaše koordinátorka Vás bude o této skutečnosti informovat

Learning Agreement (LA)

= studijní smlouva.

Jeden z klíčových dokumentů souvisejících s Vaším zahraničním výměnným studiem. Jedná se o trojstrannou dohodu mezi Vámi, VŠE/Vaší fakultou a Vaší zahraniční hostitelskou školou týkající se předmětů, které budete na zahraniční škole studovat.

 • Za účelem podpisu studijní smlouvy  Vaši fakultu zastupují proděkan pro studium a/nebo proděkan pro zahraniční styky
 • Pro zápis do studijní smlouvy Vám proděkan schválí jen takové předměty, kterou jsou uznatelné do Vašeho studia na VŠE, jedná se tedy o záruku budoucího uznání Vašeho zahraničního studia do studia na VŠE.
  Pokud byste na zahraniční škole reálně studovali jiné předměty, než které máte zapsány v Learning Agreementu nebo evidovány jako jeho změnu, VŠE nemá povinnost Vám takové předměty uznat; pokud by takových předmětů byla většina, mohlo by to způsobit závažné problémy s dodržením studijního řádu VŠE a pravidel výměnného studia. Důrazně tedy doporučujeme o Learning Agreement řádně pečovat.
 • Pro vyplnění studijní smlouvy můžete použít formulář nabízený Vaší hostitelskou školou. Nemá - li hostitelská škola vlastní formulář, je nutné vyplnit Learning agreement pro zámoří a Rusko (ke stažení v sekci Download).
 • Studijní smlouva nemusí být vždy originál, lze pracovat i s kopií/scanem.
 • Předměty si vybírejte v tom jazyce, ve kterém jste prošli výběrovým řízením! Např. pokud jste prošli výběrovým řízením ve francouzštině a zahraniční škola nabízí i předměty v angličtině, tak si některé anglické předměty můžete do learning agreementu zvolit, nicméně předměty ve francouzštině musí být ve vyšší kreditové hodnotě než předměty v angličtině.

Z pohledu VŠE stačí vyřídit LA krátce před odjezdem, ovšem záleží také na tom, zda dokument Vaše zahraniční škola požaduje obdržet spolu s přihláškou (tento požadavek je pravděpodobný jen u evropských škol zapojených do programu Erasmus) nebo kdy má termín pro registraci předmětů, tj. může být potřeba vyřídit studijní smlouvu i několik měsíců před začátkem zahraničního studia. Zároveň, pokud na svou zahraniční školu odjíždíte v létě/začátkem září nebo koncem prosince/začátkem ledna důrazně doporučujeme vyřídit před letními/vánočními prázdninami, neboť v těchto obdobích nemívají proděkani pravidelně vypsané konzultační hodiny.

Learning agreement podepsaný od Vás a od proděkana na VŠE je třeba nahrát v PDF/jpg/word do Checklistu v Insisu.

Rozhodnutí o přidělení stipendia

Rozhodnutí o přidělení stipendia od VŠE obdržíte obvykle poštou na adresu trvalého bydliště uvedenou v InSISu. Pro účely výplaty stipendia ze stipendijního fondu VŠE bude použito stejné bankovní spojení (účet otevřený u banky/bankovní pobočky v České republice, obvykle tedy korunový účet), které máte evidováno studijním oddělením v InSISu v souvislosti s výplatou jiných druhů stipendií, která dostáváte od VŠE (ubytovací, prospěchové apod.).

Tento údaj můžete zkontrolovat v Nastavení informačního systému – Kontrola osobních údajů.
O jeho případnou opravu je nutno požádat studijní referentku (lze i formou elektronické žádosti přes InSIS).

Checklisty

Osobní elektronický checklist slouží jako evidence administrativních náležitostí týkajících se zahraničního studijního pobytu. Kdykoli nastane v checklistu změna, přijde Vám upozornění na školní e-mailovou adresu; k jaké změně konkrétně došlo, lze zjistit nahlédnutím do checklistu. Naleznete je v Portálu studenta - Moje studium - Moje zahraniční studium.Pokud ikonu odkazující na aplikaci nevidíte, znamená to, že do studijní evidence dosud nebyla zadána informace o Vašem výjezdu do zahraničí, nebyl založen výjezd (ten bývá založen po odevzdání akceptačního dopisu). Checklisty se nedoplňují automaticky, to dělá Vaše koordinátorka, proto tedy změna nemusí nastat ihned.