Výměnný pobyt v zahraničí

Obecné informace (statut studenta, druhy a délka pobytu)

Insis - aplikace spojené se zahraničním studiem

Rozpis míst na semestrální výměnné pobyt

Zkušenosti vyjíždějících studentů z minulých let

 Výběrové řízení

Bakalářské výběrové řízení (výjezdy ve 2. ročníku)

Bakalářské výběrové řízení (výjezdy ve 3. nebo ve 4. ročníku)

Magisterské výběrové řízení

Harmonogramy výběrových řízení

Změna semestru výjezdu

Jak plánovat výjezd a vybírat školy

Náhradníci

Před odjezdem

Kontaktní osoby na VŠE

Výběr předmětů na zahraniční škole

Administrativní postup: Evropa, Švýcarsko, zámoří a Rusko

Finance/stipendia: Evropa, Švýcarsko, zámoří a Rusko

Praktické informace (víza, pojištění, ubytování)

Během pobytu

Administrativa (změna LA, Confirmation of study period)

Reprezentace VŠE na zahraničních univerzitách

Prodloužení pobytu

Po skončení pobytu

Povinnosti vůči OZS: Evropa, Švýcarsko, zámoří a Rusko

Uznání předmětů

Zrušení pobytu

Vrácení stipendia


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague