Mezivládní stipendia

Obecné informace

Mezinárodní bilaterální smlouvy mezi sebou uzavírají vlády dvou zemí. Z těchto smluv vyplývá délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod.

Česká republika tak na základě mezinárodních smluv disponuje každý rok určitým počtem stipendijních míst, která Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

 1. zahrne do výběrového řízení, jehož organizací je pověřena Akademická informační agentura jež je součástí Domu
  zahraniční spolupráce: do tohoto výběrového řízení se mohou hlásit zájemci z kterékoli veřejné vysoké školy v ČR. Nabídky stipendijních míst a informace o podmínkách pro účast ve výběrovém řízení jsou zveřejňovány/vyhlašovány na stránkách AIA.
 2. nebo je přidělí jednotlivým vysokým školám jako kvóty do konkrétních zemí: na stipendijní pobyty pak v rámci kvót vybírá a nominuje své kandidáty daná vysoká škola.

Nabídka není nikdy specifikována na konkrétní zahraniční vysokou školu, předpokládá se aktivní přístup uchazeče, který si sám vyhledá kontakt na školu související s jeho studijním oborem (platí pro výběrová řízení i pro kvóty).

Výběrová řízení organizovaná Akademickou informační agenturou

Formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (k dispozici na stránce AIA) vyplní všichni uchazeči elektronicky.
Za řádně vyplněný dokument se nicméně považuje pouze ten, který je opatřen vlastnoručním podpisem uchazeče a doporučením školy (razítko, datum, podpis) a odevzdán (studentem) se všemi požadovanými přilohami ve stanoveném termínu na určené místo - tj. kancelář AIA, pokud není stanoveno jinak.

Zájemcům z řad studentů VŠE formulář PODEPISUJE proděkan pro zahraniční vztahy příslušné fakulty!

Kvóty aktuálně přidělené VŠE

Pro akademický rok 2018/2019 MŠMT přidělilo VŠE 3 místa na studijní pobyty pro studenty v délce 5 měsíců (1 semestr) v Rusku. Tento výjezd je realizován s finanční podporou MŠMT a VŠE.

Podmínky výběrového řízení na místa přidělená VŠE v rámci kvót

Způsob podání přihlášky do výběrového řízení na místa přidělená VŠE v rámci kvót

 1. Vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v InSIS (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).
 2. Při vyplňování uvádějte jako období výjezdu pouze letní semestr (z organizačních důvodů není možný zimní semestr)!
 3. Přihlášku podanou elektronicky je nutné vytisknout a podepsat.
 4. Dále rukou na vytištěnou přihlášku napsat název zahraniční univerzity, na které máte zájem studovat.
 5. Připravit si tyto přílohy:
  • strukturované životopisy (v českém a ruském jazyce)
  • motivační dopisy (v českém a ruském jazyce)
  • kopie (stačí obyčejné) certifikátů/zkoušek z cizího jazyka
   • zkoušky absolvované na VŠE není třeba dokládat, neboť jsou součástí historie studia studenta, tedy dohledatelné v InSIS
   • pokud student nemá žádnou oficiální zkoušku (tj. ani žádnou ze zkoušek skládaných na VŠE) kontaktuje OZS: radka.vavakova@vse.cz.
 6. Před uplynutím termínu uzávěrky je pak nutno vytištěnou a podepsanou přihlášku ODEVZDAT spolu s PŘÍLOHAMI, na Oddělení zahraničních styků (Rajská budova, 5. patro, RB 554).

Kontaktní osoba

Ing. Radka Vaváková
Oddělení zahraničních styků
místnost RB554
tel.: 224 098 554, e-mail: radka.vavakova [at] vse.cz
úřední hodiny: viz InSIS

Důležité odkazy


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague