CEMS semestr v zahraničí / CEMS semester abroad

Informace v češtině

Status výměnného studenta

V době svého studia v zahraničí, které je povinnou součástí studijního programu International Management/CEMS MIM, budete mít v každém případě status výměnného/exchange studenta, neboť Váš studijní pobyt na zahraniční škole se uskutečňuje na základě partnerství existujícího mezi VŠE a danou hostitelskou institucí, jehož součástí je vzájemná výměna studentů.

Toto partnerství se zakládá v první řadě na společném zapojení do sítě CEMS a případně na dalších partnerských dohodách, nejčastěji smlouvách o spolupráci a výměně studentů v rámci programu Erasmus.

Výměnní studenti

Věříme, že všem, kdo vyjíždějí v rámci studia programu International Management/CEMS MIM na jeden semestr do zahraničí, se mohou alespoň částečně hodit informace, které jsme na naše stránky umístili pro potřeby studentů vysílaných na tzv. semestrální výměnné pobyty (možnost studia v zahraničí pro posluchače oborů, kteří nemají výjezd povinný): základní informace pro všechny; v textu se Vás NEbudou týkat záležitosti související s výběrovým řízením na semestrální pobyty a odkazy na něj, všechny ostatní informace Vám však mohou být užitečné.

nahoru

Finanční příspěvek

Na dobu svého výměnného studia v zahraničí obvykle obdržíte finanční podporu od VŠE. V závislosti na tom, do jaké země budete vysláni, příp. dalších okolnostech, bude tato finanční podpora pocházet z rozpočtu programu Erasmus, případně ze Stipendijního fondu VŠE.

Erasmus

Získání finanční podpory programu Erasmus, resp. statusu studenta programu Erasmus, je podmíněno následovně:

Splňujete-li výše uvedené podmínky, pokračujte prosím na Informace pro účastníky programu Erasmus.

Stipendijní fond VŠE

Studenti, kteří se z nějakého důvodu nemohou zapojit do programu Erasmus, mohou obdržet finanční podporu ze Stipendijního fondu VŠE, příp. Stipendijního fondu FPH. Konkrétní podmínky a náležitosti spojené s udělením mimořádného stipendia Vám sdělí koordinátorka/studijní referentka programu CEMS na VŠE.

nahoru

Informace pro účastníky programu Erasmus

Studenti, kteří jsou oprávněni stát se na dobu svého studia v zahraničí účastníky programu Erasmus, tj. obdržet stipendium z jeho finančních zdrojů, budou ve věcech stipendia a s ním spojené dokumentace zahraničního studijního pobytu v kontaktu s Oddělením zahraničních styků, resp. koordinátorkami programu Erasmus.

Stručné informace týkající se stipendia Erasmus a zmíněné dokumentace s ním související, které byly připraveny speciálně pro studenty programu International Management/CEMS MIM, si můžete stáhnout v sekci Download.

Podrobné informace a pokyny určené pro účastníky studijních pobytů Erasmus si pak můžete pročíst v této části našich stránek.

A co ještě program Erasmus nabízí?

nahoru

Information in English

Please follow this link in order to check if you are eligible to receive an Erasmus programme grant that would help you to cover the additional costs related to your CEMS semester abroad.

In case you are not eligible for an Erasmus grant, you might be awarded by VŠE another type of financial contribution. Further information will be provided by the International Management/CEMS MIM Programme Manager.

top


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague