Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
CEMS semestr v zahraničí / CEMS semester abroad

Informace v češtině

Status výměnného studenta

V době svého studia v zahraničí, které je povinnou součástí studijního programu International Management/CEMS MIM, budete mít v každém případě status výměnného/exchange studenta, neboť Váš studijní pobyt na zahraniční škole se uskutečňuje na základě partnerství existujícího mezi VŠE a danou hostitelskou institucí, jehož součástí je vzájemná výměna studentů.

Toto partnerství se zakládá v první řadě na společném zapojení do sítě CEMS a případně na dalších partnerských dohodách, nejčastěji smlouvách o spolupráci a výměně studentů v rámci programu Erasmus.

Výměnní studenti

  • zůstávají v době svého studia v zahraničí zapsáni ke studiu na své domácí škole, a zůstávájí jim tedy všechna práva a povinnosti (včetně případné povinnosti placení školného) z toho vyplývající,
  • neplatí hostitelské instituci žádné poplatky za studium, mají však stejná práva jako místní (často platící) studenti
  • a mají zaručeno právo na to, aby jejich zahraniční studium bylo po návratu uznáno jako součást studia na domácí škole.

Věříme, že všem, kdo vyjíždějí v rámci studia programu International Management/CEMS MIM na jeden semestr do zahraničí, se mohou alespoň částečně hodit informace, které jsme na naše stránky umístili pro potřeby studentů vysílaných na tzv. semestrální výměnné pobyty (možnost studia v zahraničí pro posluchače oborů, kteří nemají výjezd povinný): základní informace pro všechny; v textu se Vás NEbudou týkat záležitosti související s výběrovým řízením na semestrální pobyty a odkazy na něj, všechny ostatní informace Vám však mohou být užitečné.

nahoru

Finanční příspěvek

Na dobu svého výměnného studia v zahraničí obvykle obdržíte finanční podporu od VŠE. V závislosti na tom, do jaké země budete vysláni, příp. dalších okolnostech, bude tato finanční podpora pocházet z rozpočtu programu Erasmus, případně ze Stipendijního fondu VŠE.

Erasmus

Získání finanční podpory programu Erasmus, resp. statusu studenta programu Erasmus, je podmíněno následovně:

  • Zahraniční vysoká škola, na kterou jedete studovat (resp. organizace/společnost, kde budete vykonávat praktickou stáž), sídlí v zemi zapojené do programu Erasmus: jistě jsou to členské země Evropské unie (EU), dlouhodobě také Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Turecko; u ostatních zemí se může situace v jednotlivých letech lišit (podrobnější informace).
  • Od roku 2014/2015 platí: Každý student může v rámci každého stupně vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský) být účastníkem programu Erasmus (se stipendiem nebo bez) ve smyslu výjezdu na studijní pobyt nebo praxi/praktickou stáž do zahraničí po dobu nejdéle 12 měsíců. Studijní pobyty a praktické stáže se sčítají, započítávají se též účasti v průběhu předchozí fáze programu Erasmus, která probíhala v letech 2007/2008-2013/2014. (Podrobnější informace).
  • Do roku 2013/2014 platilo: Dosud nikdy jste neuskutečnili studijní pobyt v rámci programu Erasmus (se stipendiem nebo bez), a to ani v rámci studia na VŠE ani během studia na jiné vysokoškolské instituci; pokud jste v minulosti realizovali v rámci programu Erasmus pracovní stáž, není to překážkou pro uskutečnění studijního pobytu Erasmus.

Splňujete-li výše uvedené podmínky, pokračujte prosím na Informace pro účastníky programu Erasmus.

Stipendijní fond VŠE

Studenti, kteří se z nějakého důvodu nemohou zapojit do programu Erasmus, mohou obdržet finanční podporu ze Stipendijního fondu VŠE, příp. Stipendijního fondu FPH. Konkrétní podmínky a náležitosti spojené s udělením mimořádného stipendia Vám sdělí koordinátorka/studijní referentka programu CEMS na VŠE.

nahoru

Informace pro účastníky programu Erasmus

Studenti, kteří jsou oprávněni stát se na dobu svého studia v zahraničí účastníky programu Erasmus, tj. obdržet stipendium z jeho finančních zdrojů, budou ve věcech stipendia a s ním spojené dokumentace zahraničního studijního pobytu v kontaktu s Oddělením zahraničních styků, resp. koordinátorkami programu Erasmus.

Stručné informace týkající se stipendia Erasmus a zmíněné dokumentace s ním související, které byly připraveny speciálně pro studenty programu International Management/CEMS MIM, si můžete stáhnout v sekci Download.

Podrobné informace a pokyny určené pro účastníky studijních pobytů Erasmus si pak můžete pročíst v této části našich stránek.

A co ještě program Erasmus nabízí?

  • Můžete získat stipendium Erasmus na dobu nebo část doby realizace své pracovní/praktické stáže (internship) v zahraničí. Nejobecnější podmínky účasti v programu Erasmus jsou zmíněny výše, podrobné informace pak na stránkách IM/CEMS.
  • Platilo do 2013/2014: Účastníci studijních pobytů a pracovních stáží Erasmus jsou oprávněni ucházet se o účast na Erasmus Intensive Language Courses (EILC) zaměřených na méně používané a méně vyučované evropské jazyky. (V nové fázi programu Erasmus začínající akademickým rokem 2014/2015 už EILC nejsou zahrnuty.)

nahoru

Information in English

Please follow this link in order to check if you are eligible to receive an Erasmus programme grant that would help you to cover the additional costs related to your CEMS semester abroad.

In case you are not eligible for an Erasmus grant, you might be awarded by VŠE another type of financial contribution. Further information will be provided by the International Management/CEMS MIM Programme Manager.

top