International Visegrad Fund

International Visegrad Fund / Mezinárodní visegrádský fond (IVF) byl založen v roce 2000. Jeho členskými a přispívajícími státy jsou země Visegrádské čtyřky (V4), tj. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Visegrad Fund Logo

Posláním fondu je posilování a prohlubování vzájemných vazeb mezi členskými zeměmi, a to v oblastech kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce apod.

Finanční prostředky vložené do fondu členskými státy (od roku 2010 bude činit roční rozpočet fondu 6 milionů euro) jsou rozdělovány v rámci několika grantových programů. Příjemci finančních prostředků mohou být neziskové organizace, orgány místní samosprávy, školy, soukromé firmy i jednotlivci.

Jedním z grantových programů jsou Visegrádská stipendia / Visegrad Scholarship Program (VSP) určená na podporu zahraničního studia individuálních žadatelů v magisterských a postgraduálních programech. Finanční podpora je obvykle poskytována na studijní pobyty v délce 1-2 semestry.

O stipendia mohou žádat studenti, kteří jsou občany následujících států: Albánie (AL), Arménie (AM), Ázerbajdžán (AZ), Bělorusko (BY), Bosna a Hercegovina (BA), Černá Hora (ME), Česká republika (CZ), Gruzie (GE), Chorvatsko (HR), Maďarsko (HU), Makedonie (MK), Moldavsko (MD), Polsko (PL), Ruská federace (RU), Slovensko (SK), Srbsko (RS) a Ukrajina (UA). (Stejná pravidla platí rovněž pro studenty z Kosova.)

Pro studenty, kteří jsou občany zemí V4, jsou dostupné dva druhy stipendií. Finanční podporu obdrží vždy jednak žadatel, jednak instituce, která jej přijme.

Uzávěrka podávání žádostí o stipendia je vždy 31. ledna.
Mezi přílohy žádosti patří i dopis o přijetí od zahraniční instituce. Přijímající školu je tedy nutno oslovit s dostatečným předstihem před termínem pro podání žádosti o stipendium. Na stránkách Visegrádského fondu (viz níže) jsou k dispozici informace a odkazy, které mohou v tomto směru být nápomocny.

Bližší informace a instrukce

Kontaktní osoby na VŠE


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague