AKTION – psaní diplomové/disertační práce v Rakousku

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Veškeré informace o programu AKTION naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce (DZS) zde.

Praktické informace o podávání žádosti  (zkušenosti od studentů VŠE)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague