Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Freemover

Související stránky

Finanční podpora z celoškolských zdrojů pro studenty v rámci programu  Freemover byla pro rok 2017 ukončena, případná finanční podpora bude řešena na úrovni jednotlivých fakult.

Více informací:

Informace pro studenty, kteří byli na výjezdu v ZS 2016/2017:

Jestliže Váš zahraniční pobyt již skončil, Vaše povinnosti jsou následující:

  • Odevzdat originál Study Abroad Course Plan – kompletně podepsaný (od studenta, zahraniční školy a proděkana FMV) včetně strany změn odevzdejte koordinátorce programu Freemover do 14 dnů od skončení pobytu.
  • Odevzdat originál Confirmation of Freemover Study Period (= potvrzení skutečné délky pobytu od zahraniční univerzity) – formulář Confirmation of Freemover Study Period naleznete zde. Potvrzení o skutečné délce pobytu si nechte od zahraniční univerzity potvrdit nejdříve týden před koncem Vašeho pobytu. Confirmation of Freemover Study Period prosím odevzdejte do 14 dnů od skončení pobytu.
  • Odevzdat kopii Transcript of Records (= přehled vystudovaných předmětů a jejich výsledků) – hostitelská škola má povinnost vydat studentům po skončení pobytu výpis studijních výsledků. Ten je spolu se studijní smlouvou/Study Abroad Course Plan podkladem pro uznání zahraničního studia.
    • Výpis výsledků obsahuje  přehled studovaných předmětů, jejich kreditové ohodnocení a získanou známku. Obvykle je také součástí alespoň stručný popis a výklad systému známkování používaného na dané škole, příp. vysvětlení jeho vztahu k systému ECTS.
    • Vydání výpisu/Transcriptu obvykle trvá 1-3 měsíce po ukončení studijního pobytu.
  • Vyplnit v InSIS zprávu ze zahraničního pobytu – závěrečnou zprávu z pobytu vyplňte v InSISu do 14 dnů od skončení pobytu. Zprávu najdete v Portálu studenta -> Moje zahraniční studium -> Hodnocení zahraničního pobytu.
  • Nechat si uznat předměty odstudované v zahraničí – Žádost o uznání předmětů vystudovaných v zahraničí naleznete zde.