CEEPUS

Základní informace

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Kromě střední Evropy pokrývá také Evropu jihovýchodní.

V akademickém roce 2018/2019 má síť 16 partnerských univerzit:

(1) WU - Vienna University of Economics and Business (Rakousko); (2) University "Luigj Gurakuqi" Shkodra  / Economic Faculty (Albánie); (3) University of Sarajevo / School for Economics and Business (Bosna a Hercegovina); (4) University of Economics Prague (ČR), (5) University of Zagreb / Faculty of Economics & Business (Chorvatsko), (6) University of Rijeka / Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija (Chorvatsko); (7) Corvinus University of Budapest (Maďarsko); (8) University of Montenegro / Faculty of Economics, (9) Cracow University of Economics (Černá Hora); (10) The Academy of Economic Studies of Bucharest (Rumunsko); (11) Belgrade University / Faculty of Economics, Business economics and management (Srbsko); (12) University of Maribor / Faculty of Economics and Business (Slovinsko); (13) University of Economics in Bratislava (Slovensko); (14) University of Banja Luka (Bosna a Hercegovina); (15) University of Ljubljana/ Faculty of Economics (Slovinsko); (16) Warsaw School of Economics (Polsko).

Jak se mohou zapojit studenti VŠE

  1. Získat některé z míst přidělených VŠE v rámci sítě.
  2. Jako freemover. Takový student není vybírán v rámci výběrového řízení OZS; zahraniční univerzitu, kde by si přál studovat, oslovuje samostatně a posléze provede online registraci na webu CEEPUS.

ad A) Výběrové řízení pořádané OZS na místa přidělená VŠE v rámci sítě

Výběrové řízení nyní není v nabídce.

ad B) Freemover v rámci programu CEEPUS

Zájemci hlásící se samostatně mimo sítě, tj. v režimu freemover: termín podání přihlášky prostřednictvím www.ceepus.info je 30. listopadu pro následující letní semestr.

K této on-line přihlášce je potřeba přiložit:

Finanční příspěvek na pobyt (stipendium)

Zkušenosti dříve vyslaných studentů

Zkušenosti dříve vyslaných studentů naleznete v databázích závěrečných zpráv v rámci stránek OZS a v InSIS.

Kam se obrátit pro další informace


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague