Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
CEEPUS

Související stránky

Základní informace

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Kromě střední Evropy pokrývá také Evropu jihovýchodní.

 • CEEPUS se zaměřuje na to, co je pro středoevropský region specifické, a přispívá k evropské integraci.
 • Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; zapojena je též Priština-Kosovo.
 • Program mohou využít studenti a pedagogové veřejných vysokých škol.
 • Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako freemover). Důraz je kladen na aktivity v rámci sítí.
 • Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě na základě dílčích sítí.
 • VŠE je zapojena do sítě Amadeus, která vznikla již v akademickém roce 1994/1995 a jejímž koordinátorem je Wirtschaftsuniversität Wien/Vienna University of Economics and Business.

V akademickém roce 2018/2019 má síť 16 partnerských univerzit:

(1) WU - Vienna University of Economics and Business (Rakousko); (2) University "Luigj Gurakuqi" Shkodra  / Economic Faculty (Albánie); (3) University of Sarajevo / School for Economics and Business (Bosna a Hercegovina); (4) University of Economics Prague (ČR), (5) University of Zagreb / Faculty of Economics & Business (Chorvatsko), (6) University of Rijeka / Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija (Chorvatsko); (7) Corvinus University of Budapest (Maďarsko); (8) University of Montenegro / Faculty of Economics, (9) Cracow University of Economics (Černá Hora); (10) The Academy of Economic Studies of Bucharest (Rumunsko); (11) Belgrade University / Faculty of Economics, Business economics and management (Srbsko); (12) University of Maribor / Faculty of Economics and Business (Slovinsko); (13) University of Economics in Bratislava (Slovensko); (14) University of Banja Luka (Bosna a Hercegovina); (15) University of Ljubljana/ Faculty of Economics (Slovinsko); (16) Warsaw School of Economics (Polsko).

Jak se mohou zapojit studenti VŠE

 1. Získat některé z míst přidělených VŠE v rámci sítě.
 2. Jako freemover. Takový student není vybírán v rámci výběrového řízení OZS; zahraniční univerzitu, kde by si přál studovat, oslovuje samostatně a posléze provede online registraci na webu CEEPUS.

ad A) Výběrové řízení pořádané OZS na místa přidělená VŠE v rámci sítě

Výběrové řízení nyní není v nabídce.

ad B) Freemover v rámci programu CEEPUS

Zájemci hlásící se samostatně mimo sítě, tj. v režimu freemover: termín podání přihlášky prostřednictvím www.ceepus.info je 30. listopadu pro následující letní semestr.

K této on-line přihlášce je potřeba přiložit:

 • akceptaci/dopis o přijetí z hostitelské univerzity "CEEPUS Letter of Acceptance"  zahrnující potvrzení o zbavení povinnosti platit případné poplatky za studium v zahraničí (uvedeno v CEEPUS Letter of Acceptance)
 • dva doporučující dopisy "CEEPUS - Letter of Recommendation" z domovské univerzity (jeden podepsaný proděkanem pro zahraniční styky a druhý proděkanem pro pedagogiku příslušné fakulty)
 • potvrzení, že studium v zahraničí bude domovskou univerzitou následně uznáno tzv. Learning Agreement (podepisuje proděkan pro pedagogiku či proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty)
 • stručný popis náplně studijního pobytu v poli Motivation v přihlášce
 • podrobnosti k přihlašování jsou k dispozici na webové stránce Národní CEEPUS kanceláře: http://www.dzs.cz/cz/ceepus/freemoveri/

Finanční příspěvek na pobyt (stipendium)

 • Stipendium je určené na ubytování a stravování a je vypláceno v hostitelské zemi.
 • Studenti neobdrží žádné stipendium od VŠE, neboť dle pravidel financování programu CEEPUS pobírají stipendium na hostitelské škole (výše stipendia je stanovena pro každou zemi jiná, stipendia do jednotlivých zemí k nalezení v odkazu pod příslušnými vlajkami).
 • Vysílající škola pouze zpětně proplácí náklady na zpáteční cestu - student odevzdá koordinátorce OZS originál cestovního dokladu. Daná částka je poté převedena na účet studenta.

Zkušenosti dříve vyslaných studentů

Zkušenosti dříve vyslaných studentů naleznete v databázích závěrečných zpráv v rámci stránek OZS a v InSIS.

Kam se obrátit pro další informace