POLSKO – stipendia na základě mezivládní dohody – PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY

Oddělení zahraničních styků obdrželo z Domu zahraniční spolupráce následující informaci:

U stipendijních pobytů v Polsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy nebyla v případě článků č. 8.1 a č. 6 vyčerpána stipendijní kvóta nabízená na akademický rok 2017/2018, a proto přijímáme dodatečné kompletní žádosti až do 31. 3. 2017 do 15.00 hod., resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem.

Jedná se o stipendia:

8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky

6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky

Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/POLSKO (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou). Prodloužení termínu se netýká letních jazykových kurzů, jejichž kvóta již byla naplněna.

„Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia“ potvrzuje proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty, nikoliv OZS.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague