NĚMECKO – stipendium Německého spolkového sněmu (IPS)

Oddělení zahraničních styků obdrželo z Německého velvyslanectví v Praze následující informaci o Mezinárodní parlamentním stipendiu Německého spolkového sněmu.

IPS je program Německého spolkového sněmu a tří berlínských univerzit - Svobodné univerzity, Humboldtovy univerzity a Technické univerzity. V jeho rámci jsou každoročně přibližně 120 mladým absolventům vysokých škol z 41 zemí, k nimž patří i Česká republika, udělována stipendia. Cílem programu je zblízka se seznamovat s průběhy politických jednání a s procesy demokratických rozhodování a samozřejmě také podporovat a utužovat vztahy Německa s účastnickými zeměmi.

Stipendisté pracují v kanceláři poslance a zároveň jsou zapsaní na berlínské univerzitě. Mohou se tak také účastnit přednášek a akcí spojených s výukou.

Výběrové řízení

Budoucí stipendisté jsou vybírání ve dvoukolovém výběrovém řízení. K ústnímu pohovoru před několika člennou komisi postupují úspěšní uchazeči z písemného kola. Ve výběrové komisi je zastoupen poslanec Spolkového sněmu, zástupce správy Spolkového sněmu, zástupce jedné z berlínských univerzit a zástupce německého velvyslanectví v Praze.

Uchazeči musí mít české státní občanství, ukončené VŠ vzdělání (bakalářský nebo magisterský stupeň), velmi dobré znalosti němčiny (minimálně úroveň B2 společného evropského referenčního rámce) a zájem o současné politické a společenské souvislosti. Uchazeči nesmějí být starší 30 let.

Více informací o stipendiu a přihlášku naleznete zde:

http://www.bundestag.de/europa_internationales/internat_austausch/ips/tschechien/245058 Přihlášky je možné zasílat na info@prag.diplo.de do 30.června 2017.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague