Národní stipendijní program Slovenské republiky

Akademická informační agentura upozorňuje na následující nabídku.

V rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí o stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v akademickém roce 2017/2018.

Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia - magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt. O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. 4. 2017 do 16:00 hod.

Bližší informace v letáku a na této webové adrese: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=38.

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague