Nabídka stipendií pro studijní program MBA – Kypr

Oddělení zahraničních styků obdrželo z Domu zahraniční spolupráce následující informaci.

Rádi bychom Vás upozornili na nabídku stipendií pro studijní program MBA na University of Cyprus.

Škola nabízí pro akademický rok 2017/2018 celkem 3 stipendia speciálně pro uchazeče z České republiky, z toho 1 stipendium spočívající v úplném prominutí školného a 2 stipendia spočívající v prominutí poloviny školného.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 31. března 2017.

Podrobnější informaci o této nabídce najdete na našich webových stránkách http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=85

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague