MZV: Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra 2018

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2018.

MZV mezi příklady vhodných aktivit uvádí i výzkumné projekty, semináře a konference, společné projekty vysokých škol.

Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty se musí realizovat v roce 2018.

Celková výše dotačního titulu je 2 500 000,- Kč.

Uzávěrka pro podání návrhů projektů MZV je 29. září 2017 ve 12.00 hod.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách MZV http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_4.html


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague