Mexiko – stipendia

Akademická informační agentura (AIA) zveřejnila informaci o nabídce stipendií do Mexika  na základě mezinárodní smlouvy.

Nabízeny jsou studijní nebo výzkumné pobyty (na rok 2017) pro české studenty MSP a DSP a postdoktorských studijních programů.

Podrobnou informaci o této nabídce najdete na webových stránkách AIA http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=26

Termín pro odevzdání přihlášek je 9. září 2016.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague