Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
MBA na Bradley University, Illinois, USA – Assistantship

Související stránky

11.10.2010 15.11.2010

Nabídka studia MBA programu na partnerské škole Bradley University v USA je určena těm studentům, kteří v akad. roce 2010/2011 ukončí své denní magisterské studium na VŠE v Praze.

Vybraní studenti, kteří splňují požadavky Bradley University obdrží tzv. assistantship (student pracuje 20 hodin týdně pro obvykle 1-3 členy profesorského sboru), který podstatným způsobem kryje výdaje spojené se studiem MBA a pobytem na Bradley University. Novinkou pro vybrané studenty je také možnost tzv.Caterpillar Masters Fellowship (http://bradley.wikidot.com/start).

MBA program na Bradley University je pojat jako dvouleté studium (čtyři semestry) a jeho úspěšné zakončení je podmíněno získáním 30 kreditů. Pokud student během svého dosavadního studia neabsolvoval všechny předměty požadované jako nezbytný předpoklad pro přijetí ke studiu MBA, bude požádán doplnit si je do svého studijního plánu na Bradley University ještě navíc ke zmiňovaným 30 kreditům (většinou se jedná o 3 dvoukreditové kurzy). Celkem 9 kreditů je vymezeno pro specializaci a je na úvaze studenta, které kurzy v rámci zvolené specializace absolvuje - možné specializace jsou management, finance a marketing.

Podmínky výběrového řízení:

V roce 2011 přijme Bradley University 3 naše studenty ke studiu MBA programu.

Do konkurzu se může přihlásit každý posluchač inženýrského studia na VŠE, který studuje v posledním ročníku studia, s tím, že v měsíci srpnu 2011, kdy nastupuje na Bradley University, již musí mít titul Ing. Mohou se přihlásit i ti studenti, kteří již v rámci nabídky VŠE v zahraničí studovali.

Kritéria výběru v rámci VŠE:

-         dobré studijní výsledky

-         CV (v českém i anglickém jazyce)

-         výborná znalost angličtiny (test TOEFL nebo IELTS)

-         motivační dopis (v českém i anglickém jazyce)

-         ve druhém kole též interview (po komplexním vyhodnocení přihlášek postupuje do druhého kola 12 uchazečů)

-         zkouška GMAT výhodou

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v ISISu (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).

Přihlášky budou otevřeny od pondělí 11. 10. 2010 do uzávěrky přihlášek.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 15. 11. 2010 DO 15:00 HODIN.

Před uplynutím termínu uzávěrky nutno vytištěnou přihlášku ODEVZDAT spolu s PŘÍLOHAMI, na Oddělení zahraničních styků (Rajská budova, 5. patro, RB 552).

Student k vytištěné a podepsané přihlášce doloží výsledky TOEFL nebo IELTS, nebo alespoň potvrzení o registraci na test, který složí v termínu nejpozději do konce listopadu 2010 a zároveň jiný doklad o znalosti AJ (např. bakalářská zkouška, státní jazyková zkouška, FCE, CAE apod.)

Interview (komise složená ze zástupců VŠE) proběhne na konci listopadu 2010, konkrétní datum, místnost a čas budou upřesněny do konce října v aktualitách na webu OZS.

Podmínka Bradley University:

- pro přijetí nominovaného uchazeče na studium MBA je podmínkou úspěšné složení testů TOEFL (min. 213 /  80 u iBT testu) nebo IELTS (min. 6,5) a GMAT (dosažené bodové skóre by mělo být cca 600). Test GMAT skládají až nominovaní studenti (kompletní výsledky testu GMAT je nutno doložit do poloviny měsíce ledna 2011).

Kontaktní osoba: Dita Miklíková, OZS, č. dv. 552 RB, tel. 224 098 552, dita.miklikova@vse.cz

Life at Bradley - více informací zde.