Learning Agreement (LA) – Erasmus+

 

Studijní smlouva – trojstranná dohoda mezi studentem, VŠE a zahraniční hostitelskou školou = schválení předmětů, které bude student na zahraniční škole studovat. Nutno schválit před odjezdem do zahraničí, změny předmětů jsou obvykle možné po příjezdu na místo studia. Learning Agreement musí obsahovat předměty v hodnotě minimálně 20 ECTS (jednotlivé fakulty si mohou stanovit i vyšší minimální počet ECTS – vizte prosím web či intranet své fakulty), nejlépe však 20-30 ECTS.

  • Za VŠE podepisuje Learning Agreement proděkan pro studium a/nebo proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty, příp. programový ředitel u některých anglicky vyučovaných programů.
  • Nadpoloviční většina zvolených předmětů musí být v jazyce, ve kterém si student podával přihlášku na semestrální výměnný pobyt.
  • Všechny zapsané předměty musí být uznatelné do studia na VŠE.
  • Studenti vyjíždějící v rámci programu Erasmus+ vyplňují Online Learning Agreement. Některé školy mohou vyžadovat svůj vlastní formulář.
  • Learning Agreement podepsaný od všech tří stran (tzn. od studenta, VŠE i hostitelské školy) je třeba nahrát v PDF/jpeg/word do checklistu v InSIS ještě před podepsáním účastnické smlouvy.

 

ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA):
  • Student obdrží email z adresy no-reply@learning-agreement.eu s linkem na svůj online profil.
  • Na adrese https://learning-agreement.eu/ najde předvyplněný Online Learning Agreement (OLA), do kterého dále vyplní potřebné údaje, následně předměty, které chce v zahraničí studovat, a informaci, jak se budou předměty po návratu na VŠE uznávat. Obě části studijního programu, resp. tabulka A a B musí být vyplněné a součtem kreditů se rovnat – viz zde.
  • Dokument student podepíše online (myší či pomocí touchpadu) a na závěr odešle ke schválení. Proděkan dokument buď schválí svým podpisem, či vrátí s připomínkami. Následně online podepíše zahraniční univerzita a Learning Agreement je hotov.
  • Ve svém profilu si jej student může stáhnout jako PDF (v kterékoliv fázi), a to pak nahraje do příslušné kolonky svého checklistu v InSIS (ten bude založen po dodání akceptačního dopisu).

V případě, že zahraniční univerzita neakceptuje OLA, kontaktujte svou koordinátorku na OZS, která Vás bude informovat o dalším postupu.