Learning Agreement (LA)

 

Studijní smlouva – trojstranná dohoda mezi studentem, VŠE a zahraniční hostitelskou školou = schválení předmětů, které bude student na zahraniční škole studovat. Nutno schválit před odjezdem do zahraničí, změny předmětů jsou obvykle možné po příjezdu na místo studia. Learning Agreement musí obsahovat předměty v hodnotě minimálně 20 ECTS, nejlépe však 20-30 ECTS.

 • Za VŠE podepisuje Learning Agreement proděkan pro studium a/nebo proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty, příp. programový ředitel u některých anglicky vyučovaných programů.
 • Nadpoloviční většina zvolených předmětů musí být v jazyce, ve kterém student prošel výběrovým řízením
 • Všechny zapsané předměty musí být uznatelné do studia na VŠE
 • Některé školy mohou vyžadovat svůj vlastní formulář
Evropa
 • Studenti vyjíždějící v rámci Evropy vyplňují Online Learning Agreement (platí pro výjezdy od LS2019).
 • Learning Agreement podepsaný od všech tří stran (tzn. od studenta, VŠE i hostitelské školy) je třeba nahrát v PDF/jpeg/word do checklistu v InSIS ještě před podepsáním účastnické smlouvy.

ONLINE LEARNING AGREEMENT (Evropa):

 • Student obdrží email z adresy support@erasmusapp.eu s linkem na svůj online profil.
 • Po zvolení hesla vyplní potřebné údaje do Online Learning Agreementu (OLA) a následně předměty, které chce v zahraničí studovat, a informaci, jak se budou předměty po návratu na VŠE uznávat. Obě části studijního programu, resp. tabulka A a B musí být vyplněné a součtem kreditů se rovnat – viz zde.
 • Dokument student podepíše online (myší či pomocí touchpadu) a na závěr odešle ke schválení. Proděkan dokument buď schválí svým podpisem, či vrátí s připomínkami. Následně online podepíše zahraniční univerzita a Learning Agreement je hotov.
 • Ve svém profilu si jej student může stáhnout jako PDF (v kterékoliv fázi), a to pak nahraje do příslušné kolonky svého checklistu v InSIS (ten bude založen po dodání akceptačního dopisu).
Zámoří, Rusko, Švýcarsko
 • Studenti vyjíždějící do Švýcarska, zámoří a Ruska vyplňují Learning Agreement, který je ke stažení v sekci Download
 • Learning Agreement podepsaný od studenta i od VŠE je třeba nahrát v PDF/jpeg/word do checklistu v InSIS před samotným odjezdem