Learning Agreement (LA) – Zámoří, Rusko, Švýcarsko

Studijní smlouva – trojstranná dohoda mezi studentem, VŠE a zahraniční hostitelskou školou = schválení předmětů, které bude student na zahraniční škole studovat. Nutno schválit před odjezdem do zahraničí, změny předmětů jsou obvykle možné po příjezdu na místo studia. Learning Agreement musí obsahovat předměty v hodnotě minimálně 20 ECTS, nejlépe však 20-30 ECTS.

  • Studenti vyjíždějící do Švýcarska, zámoří a Ruska vyplňují Learning Agreement v InSIS (návod je ke stažení níže). Některé školy mohou vyžadovat svůj vlastní formulář.
  • Za VŠE schvaluje Learning Agreement proděkan pro studium a/nebo proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty, příp. programový ředitel u některých anglicky vyučovaných programů.
  • Schválený Learning Agreement ze strany VŠE student stáhne z InSIS a pošle k podpisu na zahraniční školu. Kompletně schválený Learning Agreement je třeba nahrát do checklistu v InSIS před samotným odjezdem.
  • Obě části studijního programu, resp. tabulka A (Předměty zahraničního studijního plánu) a B (Předměty domácího studijního plánu plněné v rámci zahraničního studia), musí být vyplněné a součtem kreditů se rovnat.
  • Nadpoloviční většina zvolených předmětů musí být v jazyce, ve kterém si student podával přihlášku na semestrální výměnný pobyt.
  • Všechny zapsané předměty musí být uznatelné do studia na VŠE.
  • Pokud hostitelská škola nepoužívá systém ECTS, je nutné počet kreditů převést na ECTS (doporučený převod zámořských kreditů na ECTS je ke stažení níže). Výsledný počet ECTS vždy zaokrouhlujte na celá čísla.