Learning Agreement (LA) – Zámoří, Rusko, Švýcarsko

Studijní smlouva – trojstranná dohoda mezi studentem, VŠE a zahraniční hostitelskou školou = schválení předmětů, které bude student na zahraniční škole studovat. Nutno schválit před odjezdem do zahraničí, změny předmětů jsou obvykle možné po příjezdu na místo studia. Learning Agreement musí obsahovat předměty v hodnotě minimálně 20 ECTS, nejlépe však 20-30 ECTS.

  • Za VŠE podepisuje Learning Agreement proděkan pro studium a/nebo proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty, příp. programový ředitel u některých anglicky vyučovaných programů.
  • Nadpoloviční většina zvolených předmětů musí být v jazyce, ve kterém si student podával přihlášku na semestrální výměnný pobyt.
  • Všechny zapsané předměty musí být uznatelné do studia na VŠE.
  • Studenti vyjíždějící do Švýcarska, zámoří a Ruska vyplňují Learning Agreement, který je ke stažení v sekci Download. Některé školy mohou vyžadovat svůj vlastní formulář.

Schválený (podepsaný) Learning Agreement je třeba nahrát v PDF/jpeg/word do checklistu v InSIS před samotným odjezdem.