Learning Agreement During Mobility – Erasmus+

= strana změn. Kompletně podepsaný dokument (od studenta, zahraniční školy a proděkana) student nahraje do checklistu v InSIS nejpozději do 14 dnů po skončení pobytu. Pokud žádné změny v předmětech nenastaly, student Learning Agreement During Mobility nevyplňuje.

 

ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA):
  • Student vyplňuje Online Learning Agreement During Mobility ve svém online profilu.
  • Změna v počtu kreditů v tabulce A i B se musí rovnat.
  • Dokument student podepíše online (myší či pomocí touchpadu) a na závěr odešle ke schválení. Proděkan dokument buď schválí svým podpisem, či vrátí s připomínkami. Následně online podepíše zahraniční univerzita a Learning Agreement During Mobility je hotov.
  • Ve svém profilu si jej student může stáhnout jako PDF (v kterékoliv fázi), a to pak nahraje do příslušné kolonky svého checklistu v InSIS.

V případě, že zahraniční univerzita neakceptuje OLA, kontaktujte svou koordinátorku na OZS, která Vás bude informovat o dalším postupu.