Learning Agreement During Mobility – Zámoří, Rusko, Švýcarsko

= kompletně podepsaný Learning Agreement Before Mobility, případně strana změn.

  • Pokud žádné změny v Learning Agreementu nenastaly, nahraje student do checklistu do kolonky „Learning Agreement During Mobility“ kompletně podepsanou první stranu dokumentu, a to nejpozději do 14 dnů po skončení pobytu.

STRANA ZMĚN

  • Pokud po příjezdu na místo studia nastaly nějaké změny ve studovaných předmětech, student vyplní druhou stranu Learning Agreementu, kde jednotlivé změny vypíše, dokument podepíše a nechá ho podepsat zahraniční školou.
  • Změny musí být předem odsouhlaseny proděkanem (stačí emailový souhlas, změny včetně počtu kreditů však musí být vypsány v těle emailu– nikoliv v příloze!!!).
  • Pokud student vyplňuje v Learning Agreementu stranu změn, nahraje do checklistu do kolonky „Learning Agreement During Mobility“ kompletní dokument (tj. kompletně podepsanou první i druhou stranu LA – příp. schvalující email od proděkana, chybí-li podpis proděkana na straně změn) sloučený do jednoho PDF souboru, a to nejpozději do 14 dnů po skončení pobytu.