Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Kolumbie – vládní stipendia

Související stránky

Oddělení zahraničních styků byla z Domu zahraniční spolupráce zaslána následující informace.

Kolumbijská vláda nabízí (v rámci otevřené mezinárodní nabídky) možnost ucházet se o stipendia pro magisterské studium („Maestría“, maximální délka studia 24 měsíců), specializační studium („Especialización“, maximální délka studia 12 měsíců) a doktoranturu („Doctorado“, maximální délka studia 36 měsíců). Studium musí začít v zimním semestru roku 2017, a to ještě v kalendářním roce 2017.

Nutnými podmínkami jsou dokončené pregraduální vysokoškolské vzdělání alespoň na úrovni bakaláře, dobrý studijní prospěch, alespoň 1 rok praxe v daném oboru, dobrá znalost španělštiny doložená složením jazykové zkoušky ELE a příslib přijetí od navrhované kolumbijské vysoké školy. Dolní věkový limit činí 25 let, horní věkový limit 50 let.

Přijatí uchazeči nebudou platit školné a budou pobírat stipendium ve výši 2 213 151 kolumbijských pesos měsíčně, což odpovídá trojnásobku minimální mzdy. Kromě toho obdrží některé příplatky (na počáteční výdaje, na nákup knih) a bude za ně uhrazeno zdravotní pojištění.

Podrobné informace a pokyny včetně seznamu všech vyžadovaných dokladů a příloh, které jsou součástí přihlášky, jsou zveřejněny na webové stránce.

Přihlášky musí být předány kolumbijské straně nejpozději do 2. června 2017 prostřednictvím velvyslanectví České republiky v Kolumbii:

 

Embajada de la República Checa

Edificio AB Proyectos, Calle 98 No. 9A-41, Oficina 602

Bogota

Tel: 0057-1-742 9142

Fax: 0057-1-742 9164

E-mail: bogota@embassy.mzv.cz

Web: http://www.mzv.cz/bogota/cz